สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    สำโรง
2. เด็กชายพัชรพล    บ่อชน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   คุมสุข
 
1. นายถาวร   ผดุงศรี
2. นางประทุมทิพย์  ผดุงศรี
 
2 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุจิรา   จันนอก
 
1. นายมนัส    จันนอก