สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เขียวขำ
2. เด็กชายภูวเดช  เอกวงษา
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ใยคำโพด
 
1. นางปนัดดา  ก้านจักร
2. นางสาวสุราวรรณ  ชำนาญหนอง