สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสาหร่าย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 16 1. เด็กชายพัฒนา  ดุเหว่า
2. เด็กชายภานุวิชญ์  อ๊อดกัน
3. เด็กชายรัฐพงษ์  แท่งทอง
4. เด็กชายศุภณัฐ  บัวลอย
5. เด็กชายสิทธิโชค  ละครแพง
6. เด็กชายสุระพัศ  แกมแก้ว
 
1. นายจรินทร์  วงศ์คำมา
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  วารุรัง
3. นางสาวนงค์นุช  พุดไทย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายนัฐพล  เชิงโกรย
2. เด็กชายวุฒิกร  ลาภจิต
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  วารุรัง
2. นายสราวุธ  เมรัตน์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.25 เงิน 14 1. เด็กหญิงรัตนาวรรณ  ปาสา
2. เด็กหญิงอารียา  ดุเหว่า
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  วารุรัง
2. นายสราวุธ  เมรัตน์