สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายจักรพงศ์  แพงศรี
2. เด็กชายนราธร  วรหะสังห์
3. เด็กชายบารมี   สุภาพสุนทร
4. เด็กชายปราชญ์   นันตะเคน
5. เด็กชายสิทธิพร  กุมภาษี
 
1. นางวราภรณ์   ทุมรินทร์
2. นางวิไลลักษณ์   นนทะชาติ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 17 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กุมแก้ว
2. เด็กชายชาญชัย  พนมทิพย์
3. เด็กชายนที  กุมภาษี
4. เด็กชายปรัชญา  นนทะบุตร
5. เด็กชายศิรสิทธิ์  แสนสุโพธิ์
 
1. นายชัยชาญ  พิมพ์สิงห์
2. นางพานทอง  สุขอุบล
3. นายสมชาย  ทองเสนา