สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านส้มโฮง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรรศฏา  ด่านป้อม
 
1. นางสาววรติญา  แสนโพธิ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 14 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีบุญ
2. เด็กชายอภิชิต  ศรีสุวรรณ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  แสนโพธิ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชาติมนตรี
2. เด็กหญิงปวีณา  ด่านป้อม
3. เด็กชายสิทธิกร  สืบสำราญ
 
1. นางสาววรติญา   แสนโพธิ์
2. นางจารุวรรณ  ภูศรีอ่อน