สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายวัชรกร  ขันเกษตร
2. เด็กชายศุภวัฒน์  จันทะบุตร
3. เด็กหญิงอิสริยา  คำสิงห์
 
1. นางมณีรัตน์  มั่นคง
2. นางบานเย็น  ปินะโพธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงชาลิสา  แก้วอุดร
2. เด็กชายอธิป  นนทะจันทร์
 
1. นางมณีรัตน์  มั่นคง
2. นายประดิษฐ์ชัย  มั่นคง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงปภาดา  ศรีหาตา
2. เด็กชายเฮงทวี  ศรีครั่ง
 
1. นางมณีรัตน์  มั่นคง
2. นายประดิษฐ์ชัย  มั่นคง
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒