สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนาภา  อาจมูลลา
 
1. นางนันทกา  ขันบุรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.5 ทอง 12 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปาภูงา
 
1. นางระพิน  ขว้างระหัส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นามไพร
2. เด็กหญิงอนันตญา  ปานนพภา
 
1. นางเสมอจิตร  ศรีหาเวช
2. นางระพิน  ขว้างระหัส