สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองคลอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  มาริสา
 
1. นางสาวอโนมา  สายยางห้า
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงจินตนา  เศษดา
2. เด็กหญิงชลิดา  วงศ์เสนา
3. เด็กหญิงธิดาภา  ประทองคำ
 
1. นางสาวสุปราณี  แก้วขุมเหล็ก
2. นางสาววรกมล  มูลอินทร์