สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองคลอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83 ทอง 17 1. เด็กชายวุฒิชัย  สิงห์มาตย์
2. เด็กชายสิรดนัย  สิงห์มาตย์
 
1. นายวิษณุ  บังลือ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลนภา  บัวแก้ว
 
1. นางเรืองวิทย์  สวัสดิ์พาณิชย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.66 ทอง 18 1. เด็กหญิงสิรินญา  ฤทธิภา
 
1. นางสาวอโนมา  สายยางห้า
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงรุจิรา  ทุมพร
 
1. นางสาวอโนมา  สายยางห้า