สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.99 ทอง 10 1. เด็กหญิงนริศรา  นาคศรี
 
1. นางสุนทร  นาคศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงนภัสกร  นาคศรี
2. เด็กชายเดชาวิสย์   สีมา
 
1. นางสุดา  นิลศักดิ์
2. นางสาวลัดดา  ดำพลงาม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยะนุช  การะกิจ
 
1. นางสง่า  วงศ์สวัสดิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศศิวิมล  สิมสีแก้ว
 
1. นางสง่า  วงศ์สวัสดิ์