สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมหิงษาราม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายธนกร  อุภัยศรี
2. เด็กหญิงนิจสิรี  ศรีเกตุ
3. เด็กหญิงอริสรา  โลตุฤทธิ์
 
1. นางชวิศา  จันทร์จำนง
2. นางดวงเพ็ญ  เภาสระคู