สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนแท่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจักรภพ   อ้มสงคราม
2. เด็กชายพีรเดช   รุ่งเรือง
3. เด็กชายอภิวิชย์   เอี่ยมผิว
 
1. นายเสริม  อ้มสงคราม
2. นางนัยนา  อ้มสงคราม