สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชาลิสา  ฤทธาพรม
2. เด็กชายนวพรรษ  แก่นสิงห์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยเสนา
 
1. นางนัดนาฎ  เย็นศิริ
2. นางประนอม  เทียมสิงห์