สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  อ่อนนุ่มนิ่ม
2. เด็กหญิงปุณยาพร   เสียงเพราะ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมโส
4. เด็กหญิงสุนันทา  คงสะโต
5. เด็กหญิงอรปรียา  สุขสนิท
 
1. นางสาวช่อเพชร  วงศ์เสนา
2. นายวิชิต  สุระโส