สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กชายนราวิชญ์  พันพละ
2. เด็กชายพรชัย  ดวงอินทร์
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  สมน้อย
 
1. นางพิรดา   วงศ์น้ำคำ
2. นายบุญเส็ง  พลละคร