สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงกมลชนก  เบื้องบน
2. เด็กหญิงจิราภา  ภู่เงิน
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  เวียงคำ
4. เด็กหญิงวราภรณ์  มะลิสาร
5. เด็กหญิงศศิวิมล  พันจริต
6. เด็กหญิงเจนจิรา  มาลัย
 
1. นางสุนทรีภรณ์  วงษ์สามารถ
2. นางนงคราญ  พารา
3. นายพิทยา  ศรีวิเศษ