สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผังคี
2. เด็กชายตะวัน  กาษา
3. เด็กชายธีระภัทร  ผังคี
4. เด็กชายพรสมหวัง  อินทะสิทธิ์
5. เด็กชายรชต  แก้วกัลยา
6. เด็กหญิงสุภาพร  ทายะน้อย
 
1. นายประหยัด  โสภา
2. นายพิทักษ์  ซ่อนบุญ