สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลาค้าว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจิราภา   น่าบัณฑิตย์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สอาดยิ่ง
3. เด็กชายภานุพงศ์  นาเมือง
 
1. นางอ่อนตา  สีธรรม
2. นายประตินันท์   จันทงาม