สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภัสสร  พินิจวงค์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทะวะโร
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  พินิจวงค์
 
1. นางวริดา  สุมาลี
2. นายทิวากร  สุทธิบาก