สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนแฮด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กชายยุทธนา  โกมาลย์
 
1. นางหนูเต็ม  สิงห์พลงาม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 20 1. เด็กชายจิระชัย  ฮาดดา
 
1. นางหนูเต็ม  สิงห์พลงาม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วพรมภักดี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  เมืองกุดเรือ
 
1. นางหนูเต็ม  สิงห์พลงาม
2. นางสาวสาวิตรี  บุญยืนนาน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  บุญสมศรี
2. เด็กหญิงปาลิดา  ศิลาวารี
3. เด็กหญิงพงศ์ฐกร  พรมวาสน์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  คำจันทร์
2. นางหนูเต็ม  สิงห์พลงาม
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตตินันท์  ศรีเมือง
 
1. นายสมบัติ  ศิริธารา
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนายุทธ  หลวงนันท์
 
1. นายสมบัติ  ศิริธารา
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศตพรรษ  พรพรม
 
1. นายสมบัติ  ศิริธารา
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปาริตา  มงคลเคหา
 
1. นายสมบัติ  ศิริธารา