สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  แสงนาค
2. เด็กหญิงณัฐชยา  จงรักษ์
3. เด็กชายดัสกร  แสงคำลือ
4. เด็กหญิงทิตฐนานันท์  จันทร์น้อย
5. เด็กหญิงประภัสสร  ชัยสุวรรณ
 
1. นายประดิษฐ์  แก้วสิงห์
2. นายมนตรี  โททัสสะ