สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนตาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายภูริ  ศรีมนตรี
2. เด็กชายวรากร  เลิศประไพสกุล
3. เด็กชายสิทธิพล  พันธ์เหมา
 
1. นางทองจันทร์  บุราคร
2. นางพัชรีภรณ์  แปลกสินธุ์