สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายนฤเบศร์  ฑีคะโคตร
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  บ้านไผ่
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โกสูงเนิน
 
1. นายคำเตียง  รัตนโสภา
2. นางสาวอรพรรณ  รัตนโสภา