สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจริญศึกษา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายนภัสกร  อาศัยสงฆ์
2. เด็กชายพีระพล  สำโรงแสง
3. เด็กชายภูมินันท์  ศรีแสวง
 
1. นางสาวอรพรรณ  ลาสองชั้น
2. นางสาวกนกวรรณ  กลางคาร
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงฐาปนี  แก้วคำไสย์
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  วรรณภูงา
3. เด็กหญิงพัทรวดี  สองสี
4. เด็กหญิงมณนภา  สัมปชัญญะกุล
5. เด็กหญิงวรรณษา  เพ็งน้ำคำ
6. เด็กหญิงสุพิชชา  วงศ์เสนา
 
1. นางกัญจนา  ศรีสนาม
2. นายสำรวย  ศรีสนาม
3. นางสาวรสสุคนธ์  กลางคาร