สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายทวีเดช  แสงสระคู
2. เด็กหญิงนันทิชา  คุณประทุม
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  แสงทอง
 
1. นางประคอง  พรมภูงา
2. นางอรทัย  บุญสองชั้น
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะลอหวล
2. เด็กหญิงอินทรา  ประเมินชัย
 
1. นายวิทยา  แสงสระคู