สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 17 1. เด็กชายกิตติกานท์    วีระวงค์
2. เด็กชายชินพันธ์   บุญเบ้า
3. เด็กชายทองพิทักษ์  สนศรี
4. เด็กชายปิยะมินทร์   อ่อนวันนา
5. เด็กชายศิวกร  ศรีภูงา
6. เด็กชายอภิสิทธิ์   บุตรกันหา
 
1. นางนิตร   ลาสอน
2. นางสุกัญญา   ศรีชะนา
3. นายมานพ   คำสวาสดิ์