สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 11 1. เด็กชายชัยวิวัฒน์  จันทะคูณ
2. เด็กชายธนวัฒน์  นัคสาน
3. เด็กชายอนุพันธ์  ประจงค์
 
1. นางพิสมัย  กิจวรรณี
2. นางนัทธ์ชนัน  จันทร์สระคู