สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอกไม้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายรพีพงษ์  มณีวรรณ
2. เด็กชายรพีภัทร  มณีวรรณ
3. เด็กชายสิทธิชัย  ชัยวาส
 
1. นางสุพรรณี  สุดชารี
2. นายวิญญู  ธรรมวิเศษ