สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุคามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสาวินี  ธูปน้ำคำ
 
1. นางธิดารัตน์  รัตนดี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงธันยพร  ทารินทา
2. เด็กชายวีรวัฒน์  โพธิ์คลัง
 
1. นางจีระนันต์  ศรีภักดี
2. นางธิดารัตน์  รัตนดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  สินน้ำคำ
2. เด็กหญิงอุไรพร  กัลยา
 
1. นางธิดารัตน์  รัตนดี
2. นางจีระนันต์  ศรีภักดี