หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกระดิ่งทอง 0 0 0
2 006 โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 3 5 4
3 008 โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 11 37 19
4 009 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 14 91 31
5 007 โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 11 21 15
6 010 โรงเรียนจตุคามวิทยา 3 5 5
7 011 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 30 69 42
8 013 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 21 52 31
9 012 โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 2 2 2
10 015 โรงเรียนชีโนวาทธำรง 3 6 4
11 016 โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 18 32 22
12 018 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 16 38 24
13 021 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 11 25 16
14 022 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 12 18 15
15 020 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 11 32 18
16 023 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 7 11 9
17 024 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 9 18 14
18 017 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 31 95 45
19 019 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 10 19 16
20 027 โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 1 3 1
21 026 โรงเรียนดงเกลือวิทยา 6 21 11
22 028 โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 24 44 35
23 029 โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 0 0 0
24 031 โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 6 10 7
25 032 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 0 0 0
26 030 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 5 16 10
27 033 โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 14 66 26
28 038 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 18 113 40
29 039 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 5 9 7
30 040 โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 2 2 2
31 037 โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 6 16 7
32 041 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 15 30 22
33 042 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 0 0 0
34 043 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 24 49 31
35 047 โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 3 5 3
36 046 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 14 34 24
37 048 โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 3 10 6
38 049 โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 2 4 2
39 050 โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 0 0 0
40 052 โรงเรียนบ้านกอก 0 0 0
41 051 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 11 20 17
42 054 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 12 19 17
43 053 โรงเรียนบ้านกุดเขียว 5 8 7
44 055 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 13 21 17
45 056 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 5 19 10
46 057 โรงเรียนบ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 2 4 4
47 058 โรงเรียนบ้านขมิ้น 0 0 0
48 060 โรงเรียนบ้านขัดเค้า 0 0 0
49 061 โรงเรียนบ้านขามป้อม 14 27 22
50 064 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 9 14 13
51 062 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 3 10 6
52 063 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 0 0 0
53 065 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 9 20 14
54 067 โรงเรียนบ้านขุมเงิน 0 0 0
55 066 โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 0 0 0
56 059 โรงเรียนบ้านข่อย 19 23 22
57 077 โรงเรียนบ้านคำพระ 5 11 8
58 076 โรงเรียนบ้านคำแดง 0 0 0
59 078 โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 3 19 7
60 079 โรงเรียนบ้านคูดินทราย 19 51 31
61 080 โรงเรียนบ้านคูฟ้า 4 5 5
62 081 โรงเรียนบ้านคูเมือง 15 37 23
63 075 โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 1 2 1
64 074 โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 3 5 4
65 087 โรงเรียนบ้านงูเหลือม 2 4 4
66 089 โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 5 7 7
67 090 โรงเรียนบ้านจานเหนือ 7 13 9
68 088 โรงเรียนบ้านจานใต้ 16 23 19
69 091 โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 4 11 6
70 093 โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 2 6 4
71 094 โรงเรียนบ้านชาติ 2 11 4
72 095 โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 19 41 26
73 096 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 18 30 25
74 097 โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 9 10 10
75 098 โรงเรียนบ้านดงช้าง 2 4 3
76 099 โรงเรียนบ้านดงบัง 2 13 4
77 100 โรงเรียนบ้านดงมัน 4 9 6
78 103 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 0 0 0
79 104 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 9 23 17
80 101 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 13 32 17
81 102 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 8 4
82 105 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 6 16 10
83 106 โรงเรียนบ้านดอนขาม 0 0 0
84 107 โรงเรียนบ้านดอนคำ 1 1 1
85 110 โรงเรียนบ้านดอนดู่เหล่าเสือ 0 0 0
86 113 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 4 24 10
87 114 โรงเรียนบ้านดอนยาง 2 5 3
88 115 โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 0 0 0
89 109 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 6 12 10
90 108 โรงเรียนบ้านดอนแคน 0 0 0
91 112 โรงเรียนบ้านดอนแดง 3 6 5
92 111 โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 1 1 1
93 116 โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 1 2 1
94 117 โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 13 25 19
95 119 โรงเรียนบ้านดู่ 6 18 12
96 118 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 9 56 19
97 122 โรงเรียนบ้านตลาดไชย 2 36 10
98 123 โรงเรียนบ้านตังหมอง 2 5 4
99 124 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 14 39 21
100 125 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 8 18 12
101 126 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 28 42 37
102 127 โรงเรียนบ้านทองหลาง 2 5 3
103 128 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 2 2 2
104 129 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 9 16 14
105 130 โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 2 4 4
106 132 โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 2 7 4
107 133 โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 1 3 2
108 134 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 9 31 17
109 138 โรงเรียนบ้านนา 3 11 6
110 136 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 7 16 9
111 137 โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 12 19 14
112 135 โรงเรียนบ้านนาแค 1 1 1
113 142 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1 1 1
114 139 โรงเรียนบ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 0 0 0
115 140 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1 3 2
116 141 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา 0 0 0
117 144 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 8 23 15
118 143 โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 0 0 0
119 158 โรงเรียนบ้านบัวขาว 12 49 25
120 159 โรงเรียนบ้านบัวงาม 1 1 1
121 160 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1 3 2
122 161 โรงเรียนบ้านปลาค้าว 1 3 2
123 162 โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 2 2 2
124 163 โรงเรียนบ้านป่ายาง 2 8 4
125 164 โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 5 6 5
126 169 โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 4 5 5
127 170 โรงเรียนบ้านฝาง 10 21 14
128 171 โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 2 12 6
129 172 โรงเรียนบ้านพิลา 0 0 0
130 193 โรงเรียนบ้านภูงา 0 0 0
131 194 โรงเรียนบ้านภูดิน 1 3 2
132 196 โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 3 5 4
133 197 โรงเรียนบ้านมะกอก 9 13 11
134 195 โรงเรียนบ้านม่วง 5 16 7
135 202 โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 2 4 3
136 201 โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย 11 29 16
137 203 โรงเรียนบ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 10 19 15
138 204 โรงเรียนบ้านยางเลิง 1 3 2
139 205 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 7 14 11
140 206 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 15 53 25
141 207 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 3 4 4
142 209 โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 0 0 0
143 212 โรงเรียนบ้านศาลา 0 0 0
144 213 โรงเรียนบ้านสนาม 0 0 0
145 214 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1 2 1
146 218 โรงเรียนบ้านสระบัว 10 27 14
147 217 โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 7 24 14
148 219 โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 8 15 11
149 220 โรงเรียนบ้านสวนปอ 3 7 5
150 221 โรงเรียนบ้านสว่าง 19 68 40
151 222 โรงเรียนบ้านสองชั้น 2 5 3
152 225 โรงเรียนบ้านสะแบง 0 0 0
153 224 โรงเรียนบ้านสะแบงตาก 0 0 0
154 226 โรงเรียนบ้านสาหร่าย 11 35 20
155 229 โรงเรียนบ้านสำราญ 1 1 1
156 227 โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 8 13 12
157 228 โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 2 6 3
158 230 โรงเรียนบ้านสำโรง 6 18 11
159 231 โรงเรียนบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 2 4 3
160 232 โรงเรียนบ้านสูงยาง 5 26 12
161 223 โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 1 2 2
162 216 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 3 6 4
163 215 โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 1 2 1
164 234 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 7 18 12
165 235 โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 0 0 0
166 236 โรงเรียนบ้านหนองกุง 0 0 0
167 237 โรงเรียนบ้านหนองขาม 4 8 6
168 239 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 18 41 30
169 238 โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 4 10 8
170 240 โรงเรียนบ้านหนองจาน 3 19 7
171 241 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 4 34 12
172 242 โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 11 16 13
173 243 โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 3 14 5
174 245 โรงเรียนบ้านหนองบัว 12 30 18
175 244 โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 4 4 4
176 246 โรงเรียนบ้านหนองบึง 0 0 0
177 249 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 3 6 6
178 250 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1 1 1
179 251 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 3 4 4
180 254 โรงเรียนบ้านหนองยาง 7 19 10
181 252 โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 0 0 0
182 253 โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 3 4 4
183 259 โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 9 14 13
184 261 โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 0 0 0
185 262 โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 3 9 6
186 263 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 0 0 0
187 264 โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 1 1 1
188 265 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 6 17 6
189 266 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
190 267 โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 1 1 1
191 268 โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 1 1 1
192 272 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 10 19 15
193 271 โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 3 10 5
194 273 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 14 27 19
195 247 โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 1 3 2
196 255 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 2 4 3
197 269 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 9 17 13
198 256 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 23 49 38
199 258 โรงเรียนบ้านหนองแวง 5 5 5
200 257 โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0
201 270 โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 2 6 3
202 248 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 1 2 2
203 260 โรงเรียนบ้านหนองไศล 7 11 9
204 274 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 16 45 25
205 275 โรงเรียนบ้านหมอตา 2 8 2
206 277 โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 2 4 3
207 278 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 3 22 8
208 279 โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก 3 11 5
209 281 โรงเรียนบ้านหัวดง 3 11 6
210 280 โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 2 9 5
211 282 โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 3 4 4
212 283 โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 0 0 0
213 287 โรงเรียนบ้านหัวนา 6 13 9
214 285 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 21 39 27
215 286 โรงเรียนบ้านหัวนา(อาจสามารถ) 0 0 0
216 288 โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 1 1 1
217 289 โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 3 5 4
218 290 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 20 45 34
219 284 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 4 7 5
220 292 โรงเรียนบ้านหินกอง 23 38 28
221 276 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 16 43 24
222 291 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 12 22 16
223 302 โรงเรียนบ้านอีเม้ง 5 8 6
224 303 โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 2 3 4
225 304 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 18 33 24
226 305 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 1 1 1
227 069 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 5 20 11
228 070 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 2 15 6
229 071 โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 9 29 15
230 068 โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 12 29 19
231 072 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 2 5 4
232 120 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 4 11 7
233 165 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 47 117 79
234 166 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 3 7 6
235 167 โรงเรียนบ้านเป้า 5 17 8
236 199 โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 8 12 9
237 200 โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 18 39 27
238 198 โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 0 0 0
239 208 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 7 13 11
240 293 โรงเรียนบ้านเหนือ 2 6 4
241 294 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 2 13 5
242 295 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 4 9 6
243 296 โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 10 25 14
244 297 โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 0 0 0
245 298 โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 2 6 3
246 299 โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 6 12 8
247 300 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 9 13 12
248 073 โรงเรียนบ้านแขม 1 2 1
249 082 โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) 15 48 26
250 092 โรงเรียนบ้านแจ้ง 15 56 27
251 121 โรงเรียนบ้านแดง 2 16 5
252 211 โรงเรียนบ้านแวง 0 0 0
253 210 โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 1 1 1
254 233 โรงเรียนบ้านแสนสี 12 35 20
255 083 โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 1 3 2
256 084 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 2 1
257 085 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 3 10 6
258 086 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 3 4 3
259 157 โรงเรียนบ้านโนน 2 2 2
260 146 โรงเรียนบ้านโนนจาน 0 0 0
261 145 โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 1 1 1
262 147 โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 6 7 7
263 148 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 1 3 2
264 149 โรงเรียนบ้านโนนตาด 2 6 4
265 150 โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 1 2 1
266 151 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 6 15 9
267 152 โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 0 0 0
268 153 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 0 0 0
269 154 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 22 38 26
270 155 โรงเรียนบ้านโนนสูง 0 0 0
271 156 โรงเรียนบ้านโนนแฮด 8 11 10
272 168 โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 1 6 2
273 173 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 2 3 2
274 175 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 4 10 7
275 174 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 1 1 1
276 176 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 9 34 14
277 177 โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 2 10 6
278 178 โรงเรียนบ้านโพนงาม 8 21 14
279 180 โรงเรียนบ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 8 65 21
280 181 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 14 28 22
281 184 โรงเรียนบ้านโพนทอง 0 0 0
282 183 โรงเรียนบ้านโพนทอง(อำเภอโพนทราย) 0 0 0
283 185 โรงเรียนบ้านโพนทัน 17 38 28
284 187 โรงเรียนบ้านโพนพอุง 5 7 6
285 189 โรงเรียนบ้านโพนยานาง 0 0 0
286 190 โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 5 7 6
287 191 โรงเรียนบ้านโพนสูง 3 7 5
288 192 โรงเรียนบ้านโพนหิน 9 35 19
289 179 โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 1 5 2
290 182 โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 2 11 4
291 186 โรงเรียนบ้านโพนแท่น 15 73 31
292 188 โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 1 2 1
293 301 โรงเรียนบ้านโหรา 2 2 2
294 131 โรงเรียนบ้านไทรทอง 0 0 0
295 307 โรงเรียนประสิทธาราม 0 0 0
296 308 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 4 7 6
297 309 โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 2 9 5
298 323 โรงเรียนยางคำวิทยา 21 45 31
299 324 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 17 26 23
300 326 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 25 55 39
301 327 โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 2 8 4
302 325 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 8 16 13
303 328 โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา 6 14 8
304 331 โรงเรียนสามขาพิทยาคม 19 33 24
305 332 โรงเรียนสาวแหวิทยา 16 38 29
306 333 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 25 71 43
307 334 โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 5 26 10
308 336 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 1 3 1
309 337 โรงเรียนหนองขามวิทยา 10 21 16
310 338 โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1 1 1
311 339 โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 12 16 16
312 340 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 18 27 24
313 341 โรงเรียนหนองผือ โนนค้อ 0 0 0
314 342 โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 9 28 16
315 344 โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 11 41 25
316 343 โรงเรียนหนองย่างงัว 6 10 9
317 345 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 14 49 28
318 346 โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 10 17 11
319 348 โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 7 19 16
320 347 โรงเรียนห้วยหินลาด 2 7 3
321 351 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 46 165 80
322 320 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 27 62 42
323 306 โรงเรียนเบญจคามวิทยา 0 0 0
324 314 โรงเรียนเมืองจำปาขัน 25 46 34
325 315 โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 11 26 15
326 316 โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 9 45 16
327 317 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 31 76 50
328 319 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 43 159 80
329 321 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 42 130 75
330 322 โรงเรียนเมืองอารัมย์ 5 24 11
331 313 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 10 24 17
332 318 โรงเรียนเมืองโพนทราย 10 38 15
333 349 โรงเรียนเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 2 3 2
334 045 โรงเรียนโนนสะอาดหนองแต้ 0 0 0
335 044 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 27 54 41
336 310 โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 8 10 9
337 335 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 15 38 24
338 034 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 7 26 12
339 035 โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 4 6 5
340 036 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 1 3 2
341 001 โรงเรียนกมลวิทยา 0 0 0
342 003 โรงเรียนการกุศลวัดกลาง 2 3 2
343 004 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 11 36 18
344 005 โรงเรียนการกุศลวัดหนองนกเอี้ยง 0 0 0
345 311 โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง 0 0 0
346 312 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) 6 39 14
347 330 โรงเรียนสาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 11 36 17
348 350 โรงเรียนอนุบาลชีวะรัตน์ 0 0 0
349 353 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ 15 25 19
350 352 โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง 9 20 10
351 014 โรงเรียนเจริญศึกษา 3 12 7
352 025 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 2 7 4
รวม 2355 6071 3697
9768

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.สมปอง เอนกบุญ โทร 0813206815 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]