หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร ICT ห้องโสตทัศนศึกษา 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร ICT ห้องโสตทัศนศึกษา 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00 น.
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคาร 1 10 ต.ค. 2559 09.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนำโต๊ะนำเสนอมาเอง
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคาร 5 10 ต.ค. 2559 09.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนำโต๊ะนำเสนอมาเอง
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคาร 5 10 ต.ค. 2559 09.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนำโต๊ะนำเสนอมาเอง
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร ICT ห้องคอมฯ 1 10 ต.ค. 2559 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร ICT ห้องคอมฯ 2 10 ต.ค. 2559 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เวทีหอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2559 09.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เวทีหอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2559 09.00 ต่อจากละครคุณธรรม
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ห้อง ห้อง ป.1/1 10 ต.ค. 2559 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารห้องสมุด 90 ปี 10 ต.ค. 2559 09.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 10 ต.ค. 2559 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ห้อง ห้องพนมวรินธร 10 ต.ค. 2559 09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร. 7 ห้อง ห้อง ป.3/2 10 ต.ค. 2559 09.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ห้อง ป. 5/2 10 ต.ค. 2559 09.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดบ้านโพนสูง 5 ต.ค. 2559 09.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ อำเภอสุวรรณภูมิ
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดบ้านโพนสูง 5 ต.ค. 2559 09.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ อำเภอสุวรรณภูมิ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.สมปอง เอนกบุญ โทร 0813206815 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]