ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 053
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 094
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 4
5 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80.50 ทอง ชนะเลิศ
2 รัฐประชาวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 57.50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 56.50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านยางกู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 55 เข้าร่วม 4
5 บ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 53 เข้าร่วม 5
6 บ้านเขือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 52.50 เข้าร่วม 6
7 หัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 49 เข้าร่วม 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 741
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 หัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไม้ล่าว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่าสุ่ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 68 ทองแดง 4
5 บ้านหมูม้น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 62 ทองแดง 5
6 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 58 เข้าร่วม 6
7 บ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 55 เข้าร่วม 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 74 เงิน 4
5 บ้านหมูม้น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 73 เงิน 5
6 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 66 ทองแดง 6
7 บ้านร่องคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 64 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซ้งวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 96.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดป่าเรไร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91 ทอง 4
5 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.50 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 054
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองจิกโคกสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเมืองน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 052
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 พระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 013
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ธรรมจารีนิวาส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 068
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนรัง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ดินดำบัวรองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหมูม้น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอีหมุน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91 ทอง 4
5 บึงงามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 5
6 บ้านหมูม้น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 019
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดป่าเรไร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 4
5 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสวนจิก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองคูโคกขุมดิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83 ทอง 4
5 จตุรพักตรพิมาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 5
6 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 4
5 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอีหมุน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 4
5 บ้านจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 5
6 สหคามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 6
7 บ้านซ้งวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 097
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 084
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพระเจ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77 เงิน 4
5 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 075
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวงหนองหัวคน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังยาวเจริญวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 143
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอีหมุน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธรรมจารีนิวาส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 4
5 รัฐประชาวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่ากล้วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองคูโคกขุมดิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เมืองธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 4
5 บ้านพระเจ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 5
6 สหคามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านโคกมอน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 209
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสังข์สงยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัฐประชาวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง 4
5 บ้านเขือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน