หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนไพไรจน์วิชชาลัย และ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดร.เพิ่มพูล ร่มศรี ศักษานิเทศน์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้จัดการดำเนินงาน
2 เอส สันติ ทูลธรรม ธุรการ ศปอ.เมือง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
3 เล็ก ธิดารัตน์ ศรีวิเศษ ธุรการ ศปอ.เมือง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
4 ปิกนิก นันทิยา จินดาฤทธิ์ ธุรการ ศปอ.ทุ่งเขาหลวง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
5 นัท ชลิต ชัยภูมิ ธุรการ ศปอ.ศรีสมเด็จ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
6 ติ๊ก บุษกร แสนหว้า ธุรการ ศปอ.ศรีสมเด็จ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
7 แต๋ม ชญานิศ โภคชาติ ธุรการ ศปอ.จตุรพักตรพิมาน เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
8 ปุ๊ อัฐภิญญา แสงสว่าง ธุรการ ศปอ.จตุรพักตรพิมาน เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
9 ทราย ปรางค์ทราย นามเดช ธุรการ ศปอ.เชียงขวัญ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
10 กุ๊กไก่ กมลวรรณ จันทร์นี ธุรการ ศปอ.จังหาร เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
11 อ๊อด ธีรวัฒน์ โอดจันทึก ธุรการ ศปอ.ธวัชบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
12 เบริน์ พรรษวุฒิ ภาระนะที ธุรการ ศปอ.ธวัชบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
13 เด ภานุวัฒน์ ภูมิผักแว่น ครูโรงเรียนบ้านจาน เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
14 ยุทธ ณัฐธนพล กีรติธนาธิปสกุล ธุรการ ศปอ.เชียงขวัญ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
15 ปิกนิก นันทิยา จินดาฤทธิ์ ครูธุรการ ศปอ.ทุ่งเขาหลวง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
16 เอส สันติ ทูลธรรม ครูธุรการ ศปอ.เมือง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
17 ยุทธ ณัฐธนพล กีรติธนาธิปสกุล ครูธุรการ ศปอ.เชียงขวัญ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]