หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนไพไรจน์วิชชาลัย และ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง ใต้อาคาร 1 21 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป เรียงกิจกรรมการแข่งขัน รำวงมาตรฐานประถม มัธยม,ระบำมาตรฐานประถม มัธยม
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง ใต้อาคาร 1 21 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป เรียงกิจกรรมการแข่งขัน รำวงมาตรฐานประถม มัธยม,ระบำมาตรฐานประถม มัธยม
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง ใต้อาคาร 1 21 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป เรียงกิจกรรมการแข่งขัน รำวงมาตรฐานประถม มัธยม,นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ประถม มัธยม,นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ประถม มัธยม,ระบำมาตรฐานประถม มัธยม
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง ใต้อาคาร 1 21 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป เรียงกิจกรรมการแข่งขัน รำวงมาตรฐานประถม มัธยม,ระบำมาตรฐานประถม มัธยม
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ 21 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ 21 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ 21 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป เรียงกิจกรรมการแข่งขัน รำวงมาตรฐานประถม มัธยม,นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ประถม มัธยม,นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ประถม มัธยม,ระบำมาตรฐานประถม มัธยม
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ 21 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป เรียงกิจกรรมการแข่งขัน รำวงมาตรฐานประถม มัธยม,นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ประถม มัธยม,นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ประถม มัธยม,ระบำมาตรฐานประถม มัธยม
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3102 21 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3103 21 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]