เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
21 พ.ย. 2559
22 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

             
     ประกาศ
 • โรงเรียนไหน ต้องการเปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน ขอให้ทำตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ทางหน้าเว็บการแข่งขันระดับภาคครับ
 • ถ้ามีชื่อโรงเรียนในระบบ สามารถแจ้งเปลี่ยนตัวได้ที่จุดรายงานตัววันแข่งขัน พร้อมเอกสารครับ
 • แข่งเดี่ยว ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ ต้องสละสิทธิ์ การแข่งขัน ครับ เจตนาเกณฑ์ ต้องการให้นักเรียนที่ชนะเลิศเข้าร่วมการแข่งขัน
 
หนังสือ สพป.หนองคาย เขต ๑ แจ้งการจัดกิจกรรมรื่นเริงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ / สิ่งที่ส่งมาด้วย
คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี จำนวน 50 กิจกรรม ประชุมพร้อมกันวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1


หมายเหตุ
๑) คณะกรรมการจะพิจารณากรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น โดยผู้เข้าแข่งขันต้องประสานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นก่อนการแข่งขันอย่างน้อย ๑ วัน และในวันแข่งขันให้นำหลักฐานตัวจริงแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัวเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมการแข่งขันด้วย
๒) นักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนควรนำบัตรประชาชนไปแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัวด้วย กรณีบัตรประจำตัวในระบบไม่มีรูปภาพ


 

ขณะนี้เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้เปิดระบบให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละเขตพื้นที่ ที่มีทีมเข้าแข่งขันฯ ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หากข้อมูลของโรงเรียนใดไม่ถูกต้อง ให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเอง โดยดำเนินการดังนี้
   ๑) คลิกที่เมนูด้านขวามือ "เข้าระบบโรงเรียน"
   ๒) กรอกรหัสโรงเรียน และรหัสผ่าน ที่สำนักงานเขตพื้นที่ของท่านได้กำหนดให้ 
   ๓) เข้าไปขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ท่านต้องการ พร้อมกับแนบสำเนาเอกสาร/หลักฐานประกอบ (เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ) หากไม่มีเอกสารประกอบอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ  ศึกษาแนวปฏิบัติสำหรับการแก้ไข-เปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน(คลิกที่นี่ดาวน์โหลดหลักฐานประกอบ (เอกสาร/หลักฐานประกอบ)
   ๔) 
รอจนกว่าผู้ดูแลระบบระดับภาคจะอนุมัติ
   ๕) ให้โรงเรียนดำเนินการ เพิ่มรูปภาพนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน แต่ละคนจนครบทุกกิจกรรมที่เข้าแข่งขัน
   ๖) จะเปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

 
แจ้งโรงเรียนให้เข้าระบบโรงเรียนและเพิ่มข้อมูลการติดต่อครูผู้ฝึกสอน
เพื่อให้กรรมการติดต่อในกรณีเร่งด่วน 
 
การจัดกิจกรรมรื่นเริงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ อ้างอิง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/๒๐๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หนังสือราชการ / แนวปฏิบัติ๑ / แนวปฏิบัติ๒ และหนังสือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๐๕/๑๖๗๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หนังสือราชการ  เพื่อให้รูปแบบกิจกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสม คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกทีมที่เข้าแข่งขันได้ถือปฏิบัติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ คือ
ศิลปะ สาระดนตรี
1. นางทดทรง   ทีนาวัฒน์ โทร. 087-225-2172
2. นางมติภา   ชัยชิต โทร. 087-717-4097
3. นางอนงค์   คำแสงทอง โทร. 081-975-2088

การศึกษาพิเศษเรียนรวม 
นางฉวีวรรณ  โยคิน  โทร. 088-5733312


ani112.gifหนังสือและเอกสาร คลิกเบาๆ 
   
  เปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
      => พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
      => พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน + ครูผู้ฝึก


คู่มือการพิมพ์บัตรประจำตัว  คลิก
 
 
 

      ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 :. 
  

 ระดับสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
        วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559

    เชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมระบบงาน
      ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

      
=> ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสาเกตุนคร
           ชั้น 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 (
หนังสือนำส่ง) (คำสั่ง)


     ทุกโรงเรียน ในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 กรอกรายชื่อนักเรียนและครูฝึกสอน ที่ได้ลำดับที่ 1 (ชนะเลิศ) ลงเวบไซต์ เพื่อเป็นตัวแทนแข่งในระดับเขต ฯ พื้นที่ 
 
 

       ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน
โรงเรียนลงทะเบียน

  
 
   
   
  ani110.gif
ติดต่อประสานงาน 
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
 • นางวารีรัตน์ ทวยสอน  ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    081-2629491     
 • นางมณี ผ่านจังหาร   ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1     085-744-5219
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • นายรัตนะ บุตรสุรินทร์ ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1     089-8404214
 • นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์  ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1      090-9968677
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์  ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1     089 2762907
 • นางพัชรี ศรีษะภูมิ  ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1         081-0616933
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • นายสมัย สลักศิลป์  ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1        081-2617072                
 • นางสาววันทนา สมภักดี  ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1      088-3155897
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • นายวีรศักดิ์ ศิลาวรรณ  ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    089-6212412
 • นางจันทิมา ร่มศรี  ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1     083-3670162
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
 • นายเรืองศิลป์ เห็มชัย  ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1     085-6481375
 • นางวรนาฏ เฉตระการ    เจ้าพนักงานธุรการ                                         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศืลปะ
 • นายเกริกศักดิ์ ไกยราช  ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1     087-8677891
 • นายเจษฎา นาสมรูป  ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1     081-8728458  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นายบุญเติม เครือน้ำคำ  ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1       085-8502967
 • นายเพิ่มพูล ร่มศรี  ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1      086-7139012
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • นายวัชรา รัฐถาวร  ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1     0847901941                                           
 • นางธัญญาพร เกียวรัตน์  ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1     0812629491
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • นายดิเรก ศรีเกื้อกลิ่น  อดีตศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1          081-8728357      
 • นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์  ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1         090-9968677
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 • นายเจษฎา นาสมรูป  ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1        081-8728458  
 • นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์  ศน. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1      090-9968677
 
     กำหนดการ พิธีเปิด 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
 ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุมเอนกประสงค์
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๘ น.    - นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณงาน
  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- พิธีกรกล่าวต้อนรับประธาน (ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)

๐๙.๐๙ – ๐๙.๓๙ น.    พิธีการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา    ภูมิพลอดุลยเดช  
   - ขับเสภาถวายอาลัย  โดย คุณครูอุไร เอกก้านตรง และ คุณครูวัจนา นามน้าวแสง
   - ขับร้องเพลงหมู่  “ฟ้าร้องไห้” โดย ดร.อธิปรัชญ์  ภัควัฒน์ภัคดี  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ และคณะ    
   - ยืนสงบนิ่งถวายอาลัย  ๘๙ วินาที
   - ผู้ร่วมงานร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น.    - เชิญประธานในพิธีขึ้นบนเวที  ประจำแท่นประธานเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน  
- ดร.อธิปรัชญ์  ภัควัฒน์ภัคดี  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน 
  (คณะกรรมการจัดงาน เข้าแถวด้านหลังประธานคณะกรรมการจัดงาน)

๑๐-๐๑ – ๑๐.๔๐ น.    - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  
- พิธีกร เชิญคณะกรรมการจัดงานเดินแถวขึ้นบนเวที 
- ประธานในพิธีลั่นฆ้องชัยเปิดงาน ๓ ครั้ง   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- ประธานในพิธี และ คณะกรรมการจัดงานถ่ายภาพร่วมกัน

๑๐.๔๑ – ๑๑.๐๐ น.    - ประธานในพิธี รับชมการประกวดการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งของนักเรียน และเยี่ยมชมกิจกรรม
  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
- เสร็จพิธี

๑๑.๐๑ น.    ทุกกิจกรรมดำเนินการแข่งขันตาราง
 **หมายเหตุ     1. การแต่งกาย ชุดดำไว้ทุกข์ถวายอาลัยตามมาตรฐานการแต่งกาย
               2. ทุกเครือข่ายโรงเรียนให้นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิด ดังนี้
                   2.1 ประธาน ศปอ. ประธานเครือข่าย ทุกท่าน
                   2.2 ผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการใดๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้
    ทุกท่าน
                   2.3 ครูที่ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการใดๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้ จำนวน 10 คน
                   2.4 นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้ จำนวน 10 คน 
 
  กำหนดการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
                 1. วันที่ 18 ตุลาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย
ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่าย ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ประธาน ศปอ., ศึกษานิเทศก์ และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสาเกตชั้น 1 สพป.รอ.1
                 2. วันที่ 18 ตุลาคม 2559  ให้ ศปอ., ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมการใช้โปรแกรมเว็บไซต์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 คน/ศูนย์
พร้อมทั้งเป็นกรรมการดำเนินงานจนแล้วเสร็จ
                 3. วันที่ 17-28 ตุลาคม 2559  ให้ ศปอ., เอกชน,  เทศบาล  ส่งรายชื่อกรรมการตัดสินรายการต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้
                 4. วันที่ 29 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2559 ให้ ศปอ.,  เอกชน,  เทศบาล 
กรอกรายชื่อนักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1 (ชนะเลิศ) และครูผู้ฝึกสอน ของแต่ละศูนย์ แต่ละรายการแข่งขันลงในเว็บไซต์  เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป โดยตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย (http://esan66.sillapa.net/sp-ret1/) หากศูนย์ใดไม่กรอกรายชื่อภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 21.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์
                 5. วันที่ 29-31ตุลาคม 2559  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ของรายชื่อกรรมการตัดสิน
                 6. วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2559  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดรายชื่อกรรมการตัดสิน
และกรอกลงในโปรแกรมการแข่งขัน พร้อมทั้งออกคำสั่งแต่งตั้ง
                 7. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
                 8. วันที่ 21-22 พฤศจิกายน  2559  ดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
                 9. วันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559  ตัวแทนของเขตพื้นที่ที่จะเข้าแข่งระดับภาครับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม ให้กำลังใจจากศึกษานิเทศก์
                 10. วันที่ 30 พฤศจิกายน  2559  ตัวแทนของเขตพื้นที่ที่จะเข้าแข่งระดับภาค
ส่งครูผู้ฝึกสอนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับการสนับสนุนและให้กำลังจากท่านผู้อำนวยการ สพป.รอ.1
หมายเหตุ  หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม  จะแจ้งให้ทราบอีกต่อไป
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ani458.gifแนวปฏิบัติในพิธีเปิดงาน ศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 และแนวปฏิบัติในการแข่งขันแต่ละกิจกรรม

1.ให้ประธานกรรมการที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เวลา 08.00 น. สำหรับท่านที่เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ให้เข้าร่วมพิธีเปิดเสร็จค่อยกลับไปบริหาร กิจกรรมที่ตัดสิน
2.รายการที่คณะกรรมการมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันให้หยุดการตัดสินในรายงานนั้นทั้งรายการ
3.ห้ามให้ผู้ไม่เกี่ยวข้อง/ครูผู้ฝึกสอนเข้าในห้องจัดการแข่งขัน โดยเด็ดขาด
4.ให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน พิมพ์บัตรผู้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการก่อนการแข่งขัน ทุกรายการ
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 245
จำนวนทีม 1,006
จำนวนนักเรียน 2,608
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,574
จำนวนกรรมการ 1,176
ครู+นักเรียน 4,182
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,358
ประกาศผลแล้ว 217/217 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 20
เมื่อวาน 125
สัปดาห์นี้ 417
สัปดาห์ที่แล้ว 490
เดือนนี้ 1,629
เดือนที่แล้ว 2,404
ปีนี้ 24,069
ทั้งหมด 208,192