สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเสาเล้า 14 5 5 24 38 3 2 1 43
2 บ้านโพนจาน 12 3 5 20 32 8 2 1 42
3 อนุบาลบ้านแพง 11 10 4 25 42 4 2 0 48
4 ราษฎร์สามัคคี 9 8 5 22 35 10 3 2 48
5 ชุมชนนางัว 8 9 4 21 43 18 0 3 61
6 บ้านข่า 6 4 1 11 18 1 0 0 19
7 บ้านขามเปี้ย 5 3 2 10 18 7 1 2 26
8 บ้านหนองเทา 5 3 1 9 19 4 2 0 25
9 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 5 2 6 13 34 6 0 3 40
10 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 5 1 1 7 12 2 0 0 14
11 ชุมชนประสานมิตร 4 6 1 11 14 4 0 0 18
12 อนุบาลโสธิญา 4 5 2 11 13 1 2 0 16
13 บ้านขว้างคลีชูชาติ 4 4 5 13 32 6 3 2 41
14 บ้านห้วยพระ 4 4 4 12 21 7 3 0 31
15 บ้านหาดกวน 4 3 5 12 19 0 3 2 22
16 บ้านดอนปอหนองโอง 4 2 4 10 15 4 1 1 20
17 บ้านค้อ 4 2 3 9 23 4 1 0 28
18 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 4 1 3 8 15 2 1 0 18
19 บ้านคำแม่นาง 4 1 2 7 10 4 1 1 15
20 บ้านหัวหาด 4 1 1 6 7 0 0 0 7
21 บ้านดอนศาลา 4 0 2 6 17 3 0 0 20
22 บ้านพะทาย 4 0 2 6 10 1 0 1 11
23 บ้านภูกระแต 3 6 2 11 20 9 1 1 30
24 บ้านนาหว้า 3 4 3 10 25 1 0 2 26
25 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 3 4 3 10 20 3 1 2 24
26 บ้านเวินพระบาท 3 4 1 8 15 3 1 0 19
27 บ้านโพนเพ็ก 3 3 6 12 19 3 1 2 23
28 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 3 3 3 9 18 7 2 2 27
29 บ้านโพนก่อ 3 2 4 9 25 10 3 3 38
30 บ้านชัยมงคล 3 1 0 4 12 0 0 0 12
31 บ้านนาขมิ้น 3 0 2 5 9 4 1 2 14
32 บ้านพันห่าวดอนดู่ 3 0 0 3 13 2 1 1 16
33 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 2 9 4 15 33 14 5 3 52
34 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 2 5 1 8 17 3 3 0 23
35 บ้านนาเต่า 2 5 1 8 13 2 0 3 15
36 บ้านป่าหว้าน 2 5 0 7 16 2 2 3 20
37 อุเทนวิทยาคาร 2 3 3 8 24 5 0 1 29
38 บ้านรามราช 2 3 1 6 13 3 0 0 16
39 บ้านดอนกลาง 2 2 3 7 20 5 2 2 27
40 บ้านหาดแพง 2 2 2 6 13 5 4 0 22
41 บ้านดงน้อย 2 2 0 4 10 4 1 0 15
42 บ้านหนองซน 2 1 3 6 17 5 1 1 23
43 บ้านแพงสะพัง 2 1 1 4 10 0 1 3 11
44 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 2 1 0 3 5 1 0 0 6
45 บ้านนาเข 2 1 0 3 4 1 2 3 7
46 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 2 0 0 2 8 0 0 0 8
47 บ้านหนองดุด 2 0 0 2 6 1 1 0 8
48 บ้านดอนสมอ 1 3 0 4 6 1 2 0 9
49 บ้านโพนบก 1 2 2 5 15 2 1 1 18
50 บ้านนาดีวิทยา 1 1 2 4 16 4 1 3 21
51 ชุมชนบ้านสามผง 1 1 2 4 10 1 1 0 12
52 บ้านนาหัวบ่อ 1 1 2 4 9 1 1 0 11
53 บ้านเหล่าพัฒนา 1 1 2 4 8 3 0 0 11
54 บ้านคำนกกก 1 1 1 3 15 10 2 1 27
55 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1 1 1 3 5 0 0 0 5
56 บ้านนาโพธิ์ 1 1 0 2 9 2 0 0 11
57 บ้านสามัคคี 1 1 0 2 8 7 1 2 16
58 บ้านบงคำ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
59 บ้านโพนขาว 1 1 0 2 4 0 0 0 4
60 บ้านดง 1 1 0 2 3 3 1 0 7
61 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1 1 0 2 3 0 0 0 3
62 บ้านตาล 1 0 2 3 6 2 0 0 8
63 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 1 0 2 3 5 1 1 0 7
64 บ้านนาคอย 1 0 2 3 4 7 5 2 16
65 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1 0 1 2 8 4 3 2 15
66 ชุมชนไผ่ล้อม 1 0 1 2 7 3 4 2 14
67 บ้านปฏิรูป 1 0 1 2 7 0 0 1 7
68 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 1 0 1 2 6 5 0 0 11
69 บ้านดอนเตย 1 0 1 2 5 0 0 0 5
70 บ้านแค 1 0 1 2 2 2 0 1 4
71 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 0 0 1 17 5 1 2 23
72 บ้านดงวิทยาคาร 1 0 0 1 9 1 0 0 10
73 บ้านวังโพธิ์ 1 0 0 1 8 2 0 0 10
74 บ้านเหล่าหนาด 1 0 0 1 5 1 0 1 6
75 บ้านน้อยทวย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
76 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1 0 0 1 3 0 0 1 3
77 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1 0 0 1 2 1 0 1 3
78 บ้านม่วงชี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านเซียงเซา 0 4 1 5 9 2 0 2 11
80 บ้านนาน้อย 0 3 3 6 13 3 2 1 18
81 บ้านหมูม้น 0 2 3 5 16 2 1 1 19
82 บ้านท่าอุเทน 0 2 2 4 9 2 1 1 12
83 บ้านต้าย 0 2 2 4 6 3 0 0 9
84 บ้านอีอูด 0 2 0 2 13 2 0 2 15
85 บ้านน้อยนาเหนือ 0 2 0 2 5 0 0 0 5
86 บ้านนาคำ 0 2 0 2 3 2 0 0 5
87 โพธิ์ไทรทองวิทยา 0 2 0 2 3 1 0 1 4
88 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 0 1 2 3 11 3 1 1 15
89 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 0 1 1 2 5 0 0 0 5
90 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 0 1 1 2 4 0 0 0 4
91 บ้านเสียววิทยา 0 1 0 1 6 2 0 3 8
92 บ้านโพนสว่าง 0 1 0 1 4 2 0 1 6
93 บ้านอูนยางคำ 0 1 0 1 4 0 2 0 6
94 เพียงหลวง 10 0 1 0 1 4 0 0 1 4
95 บ้านแก้วปัดโป่ง 0 1 0 1 2 3 1 0 6
96 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
97 บ้านคำไฮ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
98 บ้านนาหนองหวาย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
99 บ้านธาตุ 0 1 0 1 1 2 0 2 3
100 บ้านโพนตูมหนองแสง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
101 บ้านดอนติ้ว 0 0 2 2 10 2 0 1 12
102 บ้านดอนแดง 0 0 2 2 9 0 0 1 9
103 บ้านนาจาน 0 0 1 1 9 3 0 0 12
104 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 9 0 0 2 9
105 บ้านนาทม 0 0 1 1 8 4 0 3 12
106 บ้านพนอม 0 0 1 1 8 3 2 0 13
107 บ้านนาดอกไม้ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
108 บ้านอุ่มไผ่ 0 0 1 1 3 3 2 0 8
109 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต 0 0 1 1 2 3 0 1 5
110 บ้านดงขวาง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
111 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
112 บ้านศรีเวินชัย 0 0 1 1 2 0 0 1 2
113 บ้านนากระแต้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
114 บ้านอูนนา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
115 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 0 2 0 0 2
116 บ้านนาหนองบก 0 0 1 1 0 1 1 1 2
117 หนองบาท้าว 0 0 1 1 0 1 0 0 1
118 ชุมชนบ้านไชยบุรี 0 0 0 0 9 4 0 1 13
119 บ้านโพน 0 0 0 0 8 6 0 0 14
120 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 8 0 1 1 9
121 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 0 0 0 0 7 3 0 0 10
122 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 6 6 0 0 12
123 บ้านนาข่าท่า 0 0 0 0 6 3 1 0 10
124 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 0 0 0 0 6 2 0 0 8
125 บ้านบุ่ง 0 0 0 0 6 1 0 0 7
126 บ้านนาเดื่อ 0 0 0 0 6 0 0 2 6
127 บ้านโคกยาว 0 0 0 0 5 1 0 0 6
128 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 0 0 0 0 5 0 0 0 5
129 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 5 0 0 0 5
130 ชุมชนนาพระชัย 0 0 0 0 4 2 0 2 6
131 บ้านขามเตี้ยน้อย 0 0 0 0 4 2 0 1 6
132 บ้านตาลปากน้ำ 0 0 0 0 4 1 0 1 5
133 บ้านดอนสะฝาง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
134 บ้านโคกพะธาย 0 0 0 0 4 0 0 0 4
135 บ้านคำเตย 0 0 0 0 3 2 0 1 5
136 บ้านหนองท่ม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
137 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
138 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
139 บ้านม่วงนาสีดา 0 0 0 0 3 1 0 1 4
140 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
141 บ้านนานอ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
142 ตชด.บ้านนาสามัคคี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
143 บ้านดอนแดงดอนดู่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
144 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
145 บ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
146 บ้านหนองนางเลิง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
147 บ้านโพนสวรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
148 บ้านเหล่า 0 0 0 0 2 5 0 0 7
149 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
150 บ้านนาดีหัวภู 0 0 0 0 2 1 0 0 3
151 ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 0 0 0 0 2 0 0 2 2
152 บ้านท่าจำปา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
153 บ้านนาข่าคำพอก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
154 บ้านนาใน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านเสียวสงคราม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 0 0 0 0 1 3 1 0 5
157 บ้านกุดน้ำใส 0 0 0 0 1 2 1 0 4
158 บ้านดอนพะธาย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
159 บ้านเหล่าส้มป่อย 0 0 0 0 1 2 0 1 3
160 บ้านยางงอย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
161 บ้านโพนแดง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
162 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
164 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 0 0 2 1
165 บ้านดอนมะจ่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านโคกสายทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านไชยศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
173 บ้านคำสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
174 บ้านอ้วน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
175 บ้านโนนกุง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
176 บ้านปากทวย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 ตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 บ้านท่าพันโฮง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 ตชด.บ้านหาดทรายเพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 ประชาสนธิ์นุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 219 195 169 583 1,450 386 106 121 1,942