หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนนางัว 65 227 123
2 002 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 8 16 12
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 58 118 92
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 12 31 18
5 004 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 15 28 23
6 006 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 18 45 29
7 008 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 31 67 50
8 007 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 30 31 26
9 010 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 6 21 11
10 011 โรงเรียนดอนบาก 0 0 0
11 013 โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 3 3 3
12 012 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 6 14 9
13 014 โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 5 10 5
14 015 โรงเรียนตชด.บ้านหาดทรายเพ 1 1 1
15 016 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 0 0 0
16 018 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1 2 1
17 021 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 5 8 6
18 023 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 46 118 83
19 024 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 7 19 11
20 025 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 18 38 26
21 026 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 28 55 45
22 027 โรงเรียนบ้านข่า 19 37 29
23 030 โรงเรียนบ้านคำนกกก 34 52 45
24 032 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 4 6 5
25 029 โรงเรียนบ้านคำเตย 6 16 10
26 031 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 17 33 26
27 033 โรงเรียนบ้านคำไฮ 2 4 3
28 028 โรงเรียนบ้านค้อ 31 97 54
29 041 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 11 37 20
30 042 โรงเรียนบ้านจอมศรี 0 0 0
31 043 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 12 50 26
32 051 โรงเรียนบ้านดง 7 18 13
33 047 โรงเรียนบ้านดงขวาง 4 10 8
34 048 โรงเรียนบ้านดงน้อย 18 40 30
35 049 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 10 30 19
36 050 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 0 0 0
37 052 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 32 75 50
38 054 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 3 3 3
39 059 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 13 43 22
40 061 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 23 49 31
41 062 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 4 11 8
42 063 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1 5 2
43 064 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 3 9 6
44 065 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 24 47 33
45 066 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 9 20 14
46 067 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 6 16 8
47 060 โรงเรียนบ้านดอนเตย 5 10 9
48 058 โรงเรียนบ้านดอนแดง 10 23 15
49 055 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 8 18 14
50 056 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 6 14 9
51 057 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 5 14 9
52 071 โรงเรียนบ้านตาล 8 53 17
53 069 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 8 20 12
54 070 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 14 55 30
55 068 โรงเรียนบ้านต้าย 9 28 15
56 072 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 3 6 5
57 074 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 31 72 52
58 075 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 2 2 2
59 020 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 2 2 2
60 077 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 14 27 17
61 078 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 13 23 20
62 076 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 1 1
63 073 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 2 4 4
64 079 โรงเรียนบ้านธาตุ 5 8 7
65 082 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 2 5 4
66 083 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 12 23 18
67 084 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 17 40 29
68 085 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 3 5 5
69 086 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 11 26 20
70 088 โรงเรียนบ้านนาคอย 19 27 22
71 090 โรงเรียนบ้านนาคำ 5 12 9
72 089 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 4 11 7
73 091 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 4 9 6
74 092 โรงเรียนบ้านนางัว 0 0 0
75 093 โรงเรียนบ้านนาจาน 12 21 15
76 094 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 6 14 10
77 095 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 4 6 5
78 096 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 27 57 42
79 097 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 3 6 5
80 101 โรงเรียนบ้านนาทม 21 37 30
81 103 โรงเรียนบ้านนานอ 4 13 8
82 102 โรงเรียนบ้านนาน้อย 21 41 31
83 105 โรงเรียนบ้านนาผักปอด 0 0 0
84 106 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 7 14 10
85 107 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 2 4 3
86 112 โรงเรียนบ้านนายาง 0 0 0
87 114 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 4 7 6
88 115 โรงเรียนบ้านนาหนองบก 4 8 5
89 116 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 2 8 4
90 117 โรงเรียนบ้านนาหว้า 28 64 41
91 118 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 11 26 21
92 119 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 31 61 43
93 087 โรงเรียนบ้านนาเข 10 17 13
94 098 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 8 13 13
95 100 โรงเรียนบ้านนาเต่า 19 39 30
96 109 โรงเรียนบ้านนาเพียง 0 0 0
97 108 โรงเรียนบ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 2 3 3
98 113 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 6 62 19
99 099 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 3 3 3
100 111 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 15 39 24
101 110 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 3 6 5
102 104 โรงเรียนบ้านนาใน 2 3 2
103 080 โรงเรียนบ้านน้อยทวย 4 7 5
104 081 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 6 11 9
105 121 โรงเรียนบ้านบงคำ 5 5 5
106 122 โรงเรียนบ้านบุ่ง 7 20 8
107 123 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 9 29 15
108 124 โรงเรียนบ้านปากทวย 1 2 2
109 125 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 3 10 6
110 126 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 45 85 66
111 127 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 25 39 33
112 128 โรงเรียนบ้านพนอม 20 32 27
113 129 โรงเรียนบ้านพะทาย 12 39 22
114 130 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 22 50 39
115 131 โรงเรียนบ้านพืชผล 0 0 0
116 146 โรงเรียนบ้านภูกระแต 32 59 47
117 147 โรงเรียนบ้านม่วงชี 4 6 4
118 148 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 5 8 7
119 149 โรงเรียนบ้านยางงอย 3 7 5
120 150 โรงเรียนบ้านรามราช 16 43 29
121 151 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 13 32 22
122 153 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 3 9 6
123 154 โรงเรียนบ้านสามัคคี 18 50 31
124 158 โรงเรียนบ้านหนองซน 27 55 41
125 159 โรงเรียนบ้านหนองดุด 9 18 9
126 160 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 5 14 10
127 162 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 3 7 5
128 163 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 1
129 164 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 5 7 7
130 165 โรงเรียนบ้านหนองผือ 10 27 20
131 167 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 2 1
132 168 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
133 161 โรงเรียนบ้านหนองเทา 25 43 37
134 166 โรงเรียนบ้านหนองแวง 12 25 19
135 169 โรงเรียนบ้านหมูม้น 22 54 36
136 172 โรงเรียนบ้านหัวหาด 7 16 9
137 173 โรงเรียนบ้านหาดกวน 26 53 42
138 174 โรงเรียนบ้านหาดแพง 24 61 35
139 170 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 33 65 44
140 171 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 18 19 18
141 183 โรงเรียนบ้านอีอูด 18 40 28
142 196 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 10 54 22
143 184 โรงเรียนบ้านอูนนา 4 8 7
144 185 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 6 12 8
145 181 โรงเรียนบ้านอ้วน 2 7 4
146 182 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 7 27 13
147 044 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 0 0 0
148 046 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 13 18 15
149 152 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 20 40 29
150 155 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 44 154 83
151 156 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 11 38 19
152 157 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 2 3 3
153 180 โรงเรียนบ้านเหล่า 7 19 14
154 175 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 3 11 6
155 176 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 14 38 27
156 177 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 6 16 11
157 178 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 4 19 8
158 179 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 7 11 9
159 022 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 18 32 23
160 034 โรงเรียนบ้านแค 5 8 7
161 132 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 15 35 22
162 035 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 4 19 8
163 036 โรงเรียนบ้านโคกยาว 6 12 10
164 038 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 1 1
165 039 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 11 20 17
166 040 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 1 2 2
167 037 โรงเรียนบ้านโคกสี 0 0 0
168 120 โรงเรียนบ้านโนนกุง 2 4 3
169 145 โรงเรียนบ้านโพน 14 38 25
170 134 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 42 77 61
171 133 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 16 39 24
172 135 โรงเรียนบ้านโพนขาว 4 7 4
173 136 โรงเรียนบ้านโพนงาม 5 8 7
174 137 โรงเรียนบ้านโพนจาน 43 105 67
175 139 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 3 5 4
176 140 โรงเรียนบ้านโพนทอง 5 5 5
177 141 โรงเรียนบ้านโพนบก 19 41 31
178 143 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 3 9 6
179 144 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 7 24 12
180 142 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 29 60 38
181 138 โรงเรียนบ้านโพนแดง 3 5 4
182 045 โรงเรียนบ้านไชยศรี 1 1 1
183 186 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ 1 3 2
184 190 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 50 108 75
185 192 โรงเรียนหนองบาท้าว 1 1 1
186 193 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 49 105 76
187 194 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 16 26 21
188 195 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 31 75 51
189 009 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 25 43 33
190 187 โรงเรียนเพียงหลวง 10 5 10 8
191 188 โรงเรียนแพงโคก 0 0 0
192 189 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 5 13 7
193 019 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 1 1 1
194 017 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 3 8 6
195 191 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 5 7 5
รวม 2242 5152 3486
8638

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นายสายันต์ โชติวังโส 0854598945Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]