หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนนางัว 65 43 67.19% 18 28.13% 0 0% 3 4.69% 64
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 49 42 87.5% 4 8.33% 2 4.17% 0 0% 48
3 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 44 38 86.36% 3 6.82% 2 4.55% 1 2.27% 44
4 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 50 35 70% 10 20% 3 6% 2 4% 50
5 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 45 34 79.07% 6 13.95% 0 0% 3 6.98% 43
6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 58 33 60% 14 25.45% 5 9.09% 3 5.45% 55
7 โรงเรียนบ้านโพนจาน 43 32 74.42% 8 18.6% 2 4.65% 1 2.33% 43
8 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 46 32 74.42% 6 13.95% 3 6.98% 2 4.65% 43
9 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 42 25 60.98% 10 24.39% 3 7.32% 3 7.32% 41
10 โรงเรียนบ้านนาหว้า 28 25 89.29% 1 3.57% 0 0% 2 7.14% 28
11 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 31 24 80% 5 16.67% 0 0% 1 3.33% 30
12 โรงเรียนบ้านค้อ 31 23 82.14% 4 14.29% 1 3.57% 0 0% 28
13 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 33 21 67.74% 7 22.58% 3 9.68% 0 0% 31
14 โรงเรียนบ้านภูกระแต 32 20 64.52% 9 29.03% 1 3.23% 1 3.23% 31
15 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 32 20 68.97% 5 17.24% 2 6.9% 2 6.9% 29
16 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 31 20 76.92% 3 11.54% 1 3.85% 2 7.69% 26
17 โรงเรียนบ้านหนองเทา 25 19 76% 4 16% 2 8% 0 0% 25
18 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 29 19 76% 3 12% 1 4% 2 8% 25
19 โรงเรียนบ้านหาดกวน 26 19 79.17% 0 0% 3 12.5% 2 8.33% 24
20 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 31 18 62.07% 7 24.14% 2 6.9% 2 6.9% 29
21 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 28 18 64.29% 7 25% 1 3.57% 2 7.14% 28
22 โรงเรียนบ้านข่า 19 18 94.74% 1 5.26% 0 0% 0 0% 19
23 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 25 17 68% 5 20% 1 4% 2 8% 25
24 โรงเรียนบ้านหนองซน 27 17 70.83% 5 20.83% 1 4.17% 1 4.17% 24
25 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 31 17 73.91% 3 13.04% 3 13.04% 0 0% 23
26 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 24 17 85% 3 15% 0 0% 0 0% 20
27 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 27 16 66.67% 4 16.67% 1 4.17% 3 12.5% 24
28 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 25 16 69.57% 2 8.7% 2 8.7% 3 13.04% 23
29 โรงเรียนบ้านหมูม้น 22 16 80% 2 10% 1 5% 1 5% 20
30 โรงเรียนบ้านคำนกกก 34 15 53.57% 10 35.71% 2 7.14% 1 3.57% 28
31 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 23 15 71.43% 4 19.05% 1 4.76% 1 4.76% 21
32 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 20 15 78.95% 3 15.79% 1 5.26% 0 0% 19
33 โรงเรียนบ้านโพนบก 19 15 78.95% 2 10.53% 1 5.26% 1 5.26% 19
34 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 18 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
35 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 18 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
36 โรงเรียนบ้านหาดแพง 24 13 59.09% 5 22.73% 4 18.18% 0 0% 22
37 โรงเรียนบ้านนาน้อย 21 13 68.42% 3 15.79% 2 10.53% 1 5.26% 19
38 โรงเรียนบ้านรามราช 16 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
39 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 22 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
40 โรงเรียนบ้านนาเต่า 19 13 72.22% 2 11.11% 0 0% 3 16.67% 18
41 โรงเรียนบ้านอีอูด 18 13 76.47% 2 11.76% 0 0% 2 11.76% 17
42 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 16 13 81.25% 1 6.25% 2 12.5% 0 0% 16
43 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 14 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
44 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
45 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 16 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
46 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 17 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
47 โรงเรียนบ้านดงน้อย 18 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
48 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 13 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
49 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
50 โรงเรียนบ้านพะทาย 12 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
51 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 15 10 71.43% 0 0% 1 7.14% 3 21.43% 14
52 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 17 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
53 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 15 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
54 โรงเรียนบ้านนาจาน 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
55 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
56 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 13 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
57 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 15 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
58 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
59 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
60 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 11 9 81.82% 0 0% 0 0% 2 18.18% 11
61 โรงเรียนบ้านดอนแดง 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
62 โรงเรียนบ้านสามัคคี 18 8 44.44% 7 38.89% 1 5.56% 2 11.11% 18
63 โรงเรียนบ้านโพน 14 8 57.14% 6 42.86% 0 0% 0 0% 14
64 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 18 8 47.06% 4 23.53% 3 17.65% 2 11.76% 17
65 โรงเรียนบ้านนาทม 21 8 53.33% 4 26.67% 0 0% 3 20% 15
66 โรงเรียนบ้านพนอม 20 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
67 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 14 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
68 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 13 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
69 โรงเรียนบ้านหนองผือ 10 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
70 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 14 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
71 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 30 7 43.75% 3 18.75% 4 25% 2 12.5% 16
72 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 12 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
73 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 9 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนบ้านหัวหาด 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านหนองแวง 12 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
76 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
77 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 11 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
78 โรงเรียนบ้านต้าย 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
79 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 11 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 3 27.27% 11
80 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านตาล 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
83 โรงเรียนบ้านหนองดุด 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
84 โรงเรียนบ้านบุ่ง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
86 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
88 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านโคกยาว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านดอนเตย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านโพนทอง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านนาคอย 19 4 22.22% 7 38.89% 5 27.78% 2 11.11% 18
97 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
98 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
99 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
100 โรงเรียนบ้านนาเข 10 4 40% 1 10% 2 20% 3 30% 10
101 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 8 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
102 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านบงคำ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
105 โรงเรียนเพียงหลวง 10 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
106 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านโพนขาว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 10 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
111 โรงเรียนบ้านดง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
112 โรงเรียนบ้านคำเตย 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านนาคำ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
118 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านโพนงาม 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านนานอ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านน้อยทวย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
123 โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านเหล่า 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
131 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 18 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
132 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
133 โรงเรียนบ้านแค 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
134 โรงเรียนบ้านดงขวาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
136 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
140 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนบ้านม่วงชี 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านคำไฮ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านนาใน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
151 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
153 โรงเรียนบ้านธาตุ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
154 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
155 โรงเรียนบ้านยางงอย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านโพนแดง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านอูนนา 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
159 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
162 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านไชยศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านนาหนองบก 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
172 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
173 โรงเรียนบ้านอ้วน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
174 โรงเรียนบ้านโนนกุง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
175 โรงเรียนบ้านปากทวย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนหนองบาท้าว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
178 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
179 โรงเรียนตชด.บ้านหาดทรายเพ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
180 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
181 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
182 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นายสายันต์ โชติวังโส 0854598945Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]