หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สพป.นครพนม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 - วันที่ 3 ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง สมุด 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 - 12.00
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง สมุด 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 - 12.00
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง สมุด 2 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง สมุด 2 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 - 12.00
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรพย์ครูนครพนม (ร่วมแสดงพิธีเปิด รายการที่ 1) ห้อง ประชุมหนองบึก 1 30 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 09.20
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง สมุด 2 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 - 12.00
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรพย์ครูนครพนม (ร่วมแสดพิธีเปิด รายการที่ 2) ห้อง ประชุมหนองบึก 1 30 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.20 - 09.40
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร 4 ห้อง ป.3/1 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 12.00
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร 4 ห้อง ป.3/2 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 - 12.00
-


นายเฉลิม จักรชุม 091-061-1214 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]