หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สพป.นครพนม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 - วันที่ 3 ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสำราญ ห้อง ม.1 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 21
09.00-16.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำราญ ห้อง ม.2 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 21
09.00-16.00
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำราญ ห้อง ม.3 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-16.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสำราญ ห้อง ป.6 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-16.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำราญ ห้อง ป.5 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-16.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำราญ ห้อง ป.4 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-16.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำราญ ห้อง ป.2 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำราญ ห้อง ป.1 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-16.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสำราญ อาคารอนันตวิทย์ ชั้น ใต้ถุน 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-16.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำราญ อาคารอนันตวิทย์ ชั้น ใต้ถุน 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-16.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำราญ อาคารอนันตวิทย์ ชั้น ใต้ถุน 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-16.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำราญ ห้อง ป.3 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสำราญ เต็นท์ 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 23
09.00-16.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำราญ เต็นท์ 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-16.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำราญ เต็นท์ 1 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00
-


นายเฉลิม จักรชุม 091-061-1214 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]