หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สหกรณ์ออมทรพย์ครูนครพนม  
2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  
3 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ  
4 โรงเรียนบ้านสำราญ  
5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  
6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร  
7 โรงเรียนอนุบาลนครพนม  
8 โรงเรียนเมืองนครพนม  

นายเฉลิม จักรชุม 091-061-1214 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]