เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 080
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสว่างนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 074
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 601
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง ชนะเลิศ
2 รวมมิตรพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 753
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รวมมิตรพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 026
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เพชรหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดวังน้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 4
5 วัดบ้านหนองคู สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 075
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าตะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง ชนะเลิศ
2 จารย์ตำรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 018
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านทุ่งรี สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดปลักแรต สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 4
5 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 4
6 บ้านโคกหินช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 4
7 บ้านใหม่ปฏิรูป สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 4
8 ภูมิสิทธิ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 4
9 วัดบ้านหนองสะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านทุ่งสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 4
5 เมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองคึม สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 734
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 92.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหลักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนตำหนัก สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดวังน้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.60 ทอง 4
5 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.60 ทอง 5
6 บ้านหนองคึม สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 068
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองมะเขือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพะงาดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 019
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 7 99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองคึม สพป. นครราชสีมา เขต 7 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง 4
5 พิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง 4
6 รวมมิตรพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง 4
7 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง 7
8 บ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 003
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สองห้องแวงน้อยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองห่าง สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 4
5 บ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 5
6 บ้านขามใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 6
7 บ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน 7
8 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 68 ทองแดง 8
9 บ้านลุงประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 66 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 067
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยบงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหนองนกคู่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.20 ทอง 5
6 บ้านหนองบัวนาค สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.50 ทอง 6
7 มะค่าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 7
8 บ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.40 ทอง 8
9 หนองบัวนาค สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 4
5 บ้านโกรกสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 5
6 บ้านหนองคึม สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 6
7 พิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 012
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ปราสาทหินนางรำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 4
5 บ้านละเลิงหิน สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 5
6 วัดบ้านโคกพระ สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 6
7 บ้านโนนยอ สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 022
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เพชรหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองคึม สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านประสุข สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.40 ทอง 4
5 ภูมิสิทธิ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.60 ทอง 5
6 บ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 89.60 ทอง 6
7 บ้านหนองนกคู่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 89.20 ทอง 7
8 บ้านละเลิงหิน สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 8
9 คมเพชรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.20 ทอง 9
10 บ้านโนนตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.80 ทอง 10
11 ชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.20 ทอง 11
12 สองห้องแวงน้อยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.20 ทอง 11
13 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 013
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านทุ่งสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 001
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าเรือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองโดนรกฟ้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านนางิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 4
5 บ้านนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 5
6 บ้านหนองพลวงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 6
7 พิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 7
8 บ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 8
9 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 9
10 บ้านวังม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 404
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 283
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 749
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 336
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าตะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 4
5 บ้านโนนปีบ สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 5
6 บ้านเตยประชาบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 6
7 เมืองโดนสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 7
8 บ้านโนนยอ สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 8
9 วัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 9
10 ดอนมัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 10
11 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 11
12 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่าตะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.04 ทอง 4
5 คมเพชรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 70 เงิน 5
6 บ้านหญ้าคา สพป. นครราชสีมา เขต 7 65 ทองแดง 6
7 พิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 63.63 ทองแดง 7
8 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -
9 วัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -
10 วัดโชติการาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านตำแย สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังหินประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 4
5 บ้านกระเบื้องใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 73.50 เงิน 5
6 บ้านโนนโชงโลง สพป. นครราชสีมา เขต 7 69 ทองแดง 6
7 สี่แยกศรีอรัญวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 69 ทองแดง 6
8 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 67.50 ทองแดง 8
9 บ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 63 ทองแดง 9
10 วัดบ้านทุ่งสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต 7 61.50 ทองแดง 10
11 บ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 60.50 ทองแดง 11
12 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 53.50 เข้าร่วม 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน