สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายสามัคคี ๑ 17 7 3 27 37 3 1 0 41
2 ชุมชนโนนแดง 14 3 3 20 29 3 0 0 32
3 อนุบาลชุมพวงวิทยา 13 1 1 15 21 2 0 0 23
4 ชุมชนประทาย 7 5 4 16 25 6 0 2 31
5 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 6 2 0 8 12 3 1 0 16
6 บ้านหนองขาม 6 0 1 7 11 2 0 0 13
7 บ้านพุทรา 5 4 2 11 16 3 0 1 19
8 บ้านสะแกงาม 5 2 0 7 11 1 1 0 13
9 ชุมชนบ้านหนองจิก 5 1 3 9 8 2 0 0 10
10 บ้านดอนเขว้า 5 1 2 8 15 4 0 2 19
11 ราษฎร์สโมสร 5 1 0 6 9 1 0 0 10
12 บ้านดอนตัดเรือ 5 0 3 8 13 1 0 2 14
13 บ้านขุยวิทยา 4 6 2 12 12 3 1 0 16
14 บ้านลุงตามัน 4 3 0 7 12 1 0 0 13
15 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 4 2 5 11 25 4 3 0 32
16 ห้วยบงวิทยา 4 2 1 7 9 0 0 2 9
17 บ้านดงประชานุกูล 4 1 1 6 7 0 1 0 8
18 รวมมิตรพัฒนา 4 1 0 5 8 3 0 0 11
19 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 3 6 2 11 21 0 0 1 21
20 พิกุลทอง 3 4 2 9 18 5 0 1 23
21 บ้านครบุรีศึกษา 3 4 2 9 11 1 0 1 12
22 บ้านหันห้วยทราย 3 2 2 7 11 5 1 2 17
23 บ้านสาหร่ายวิทยา 3 2 1 6 11 1 0 0 12
24 บ้านเตยประชาบำรุง 3 1 2 6 8 0 0 0 8
25 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 3 1 1 5 11 6 0 0 17
26 เพชรหนองขาม 3 1 0 4 9 1 1 0 11
27 บ้านไพล 3 1 0 4 5 0 1 0 6
28 กุลโน 3 0 1 4 5 1 0 0 6
29 บ้านใหม่ปฏิรูป 3 0 0 3 9 3 1 2 13
30 บ้านหนองหว้าตาดำ 2 9 6 17 31 5 2 2 38
31 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 2 5 1 8 8 1 1 3 10
32 บ้านหนองยาง 2 4 0 6 8 1 2 0 11
33 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 2 3 1 6 9 4 1 1 14
34 วัดบ้านโคกหนองแวง 2 3 1 6 8 0 0 0 8
35 บ้านนางโทพัฒนา 2 3 0 5 8 1 0 0 9
36 ท่าลาด 2 2 3 7 10 1 1 0 12
37 บ้านพะงาดวิทยา 2 2 2 6 9 3 0 0 12
38 บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 2 2 2 6 8 2 0 0 10
39 บ้านช่องแมว 2 2 2 6 7 2 0 0 9
40 บ้านยางวิทยา 2 2 1 5 5 5 1 0 11
41 บ้านหนองมะเขือ 2 1 3 6 8 0 0 4 8
42 บ้านโคกหินช้าง 2 1 1 4 7 2 0 0 9
43 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 2 1 1 4 7 1 0 0 8
44 บ้านหนองจาน 2 1 0 3 10 3 0 0 13
45 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 2 1 0 3 9 0 1 1 10
46 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 2 1 0 3 8 0 0 2 8
47 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 2 0 2 4 6 1 0 1 7
48 บ้านละโว้ 2 0 2 4 5 3 0 0 8
49 บ้านเขว้าวิทยา 2 0 1 3 9 0 0 2 9
50 บ้านหนองจานใต้ 2 0 1 3 6 1 0 1 7
51 บ้านละเลิงหิน 2 0 1 3 6 0 0 0 6
52 บ้านใหม่ฉมวก 2 0 1 3 2 0 1 1 3
53 บ้านโนนรัง 2 0 0 2 4 1 0 0 5
54 บ้านอ้อประชาสามัคคี 2 0 0 2 3 0 0 0 3
55 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 5 4 10 14 6 0 4 20
56 วัดสองพี่่น้อง 1 4 3 8 11 0 2 1 13
57 จารย์ตำรา 1 4 3 8 8 0 0 0 8
58 บ้านโนนยอ 1 3 2 6 13 0 0 1 13
59 บ้านหนองบัว 1 3 0 4 6 1 0 0 7
60 บ้านกระเบื้องใหญ่ 1 2 2 5 16 2 0 0 18
61 วัดปลักแรต 1 2 2 5 10 3 0 0 13
62 เมืองจากวิทยา 1 2 2 5 8 1 1 0 10
63 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1 2 1 4 8 2 0 0 10
64 บ้านฉกาจช่องโค 1 2 0 3 4 0 0 0 4
65 วังหินประชาสรรค์ 1 1 3 5 11 3 1 0 15
66 บ้านตลาดไทร 1 1 2 4 7 3 1 0 11
67 บ้านประสุข 1 1 2 4 6 1 0 0 7
68 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 1 1 2 4 5 2 0 0 7
69 บ้านลำทะเมนชัย 1 1 1 3 7 0 0 0 7
70 อนุบาลประภารัตน์ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
71 บ้านชีวาน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
72 บ้านป่าตะแบง 1 0 3 4 6 0 1 0 7
73 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 1 0 2 3 9 2 0 1 11
74 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 1 0 2 3 8 3 0 0 11
75 ภูมิสิทธิ์วิทยา 1 0 1 2 14 5 0 2 19
76 สองห้องแวงน้อยวิทยา 1 0 1 2 8 1 0 0 9
77 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 1 0 1 2 7 2 0 1 9
78 เมืองโดนสำโรง 1 0 1 2 7 1 0 0 8
79 อุดมวิทยานุสรณ์ 1 0 1 2 5 4 1 1 10
80 บ้านหนองแวงสามัคคี 1 0 1 2 4 0 2 0 6
81 บ้านสัมฤทธิ์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
82 หนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 1 0 0 1 5 1 0 0 6
83 ท่าเรือวิทยา 1 0 0 1 5 0 1 0 6
84 วัดวังน้ำ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
85 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 1 0 0 1 3 1 1 0 5
86 ดอนมัน 1 0 0 1 3 1 0 1 4
87 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 1 0 0 1 3 1 0 1 4
88 สระประดู่ 1 0 0 1 3 0 0 1 3
89 บ้านท่าหลวง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
90 วัดโชติการาม 1 0 0 1 2 1 0 1 3
91 บ้านสว่างนาดี 1 0 0 1 2 1 0 0 3
92 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 1 0 0 1 2 0 0 2 2
93 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
94 บ้านโนนพุทรา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
95 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 1 0 0 1 1 2 1 0 4
96 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
97 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
98 บ้านหนองโสน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
99 วัดบ้านถนนโพธิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
100 หนองแวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
101 วัดบ้านตำแย 0 5 1 6 9 1 0 2 10
102 บ้านละหานสามัคคี 0 4 3 7 9 4 1 1 14
103 บ้านหนองคึม 0 4 1 5 12 1 0 0 13
104 บ้านหญ้าคา 0 3 1 4 11 0 3 1 14
105 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 0 3 0 3 6 2 0 0 8
106 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 0 2 2 4 5 1 0 0 6
107 บ้านท่าแดง 0 2 2 4 4 0 0 0 4
108 วัดบ้านตะเภาหนุน 0 2 1 3 4 1 1 0 6
109 บ้านหนองนกคู่ 0 2 0 2 6 0 0 0 6
110 คูเตยราษฏร์สามัคคี 0 2 0 2 5 2 0 0 7
111 บ้านกระทุ่มราย 0 2 0 2 3 1 0 0 4
112 บ้านสำพะเนียง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
113 บ้านโนนโชงโลง 0 1 5 6 8 1 1 0 10
114 บ้านหนองบง 0 1 3 4 4 0 0 0 4
115 บ้านโนนสูง 0 1 2 3 9 2 0 0 11
116 บ้านเตยกระโตน 0 1 2 3 3 1 0 1 4
117 ช่องแมวพิทยา 0 1 1 2 10 1 0 2 11
118 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 0 1 1 2 5 2 1 1 8
119 บ้านหนองหลักสามัคคี 0 1 1 2 5 0 0 0 5
120 บ้านโกรกสำโรง 0 1 1 2 5 0 0 0 5
121 หนองอ้อวิทยาคม 0 1 1 2 4 0 0 0 4
122 บ้านดอนยาว 0 1 1 2 3 1 1 0 5
123 วัดบ้านทุ่งรี 0 1 1 2 3 1 0 0 4
124 ปราสาทหินนางรำ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
125 บ้านโนนตำหนัก 0 1 0 1 3 1 1 0 5
126 บ้านหนองพลวงน้อย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
127 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
128 บ้านดอนสามัคคี 0 1 0 1 3 0 0 0 3
129 บ้านมะกอก 0 1 0 1 3 0 0 0 3
130 บ้านโนนไม้งาม 0 1 0 1 2 1 1 0 4
131 บ้านหนองบัวคำ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
132 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
133 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
134 ประโดกสามัคคี 0 1 0 1 2 0 0 1 2
135 หนองบัวนาค 0 1 0 1 2 0 0 0 2
136 บ้านดอนแซะ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
137 วัดบ้านโคกสีโนนรัง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
138 บ้านลุงประดู่ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
139 บ้านตะคร้อ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
140 บ้านหนองแวง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
141 ชุมชนบ้านวังหิน 0 1 0 1 1 0 0 1 1
142 วัดจันทนาราม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
143 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 0 0 3 3 6 0 0 0 6
144 วัดบ้านทุ่งสว่าง 0 0 2 2 8 2 2 1 12
145 แกสำโรงวิทยา 0 0 2 2 3 0 0 0 3
146 วัดบ้านโคกพระ 0 0 1 1 5 1 0 0 6
147 บ้านหนองบัวนาค 0 0 1 1 5 0 1 0 6
148 บ้านกล้วย 0 0 1 1 5 0 0 0 5
149 บ้านหนองพลวง 0 0 1 1 4 3 0 0 7
150 บ้านหนองโดนรกฟ้า 0 0 1 1 2 0 1 0 3
151 วัดบ้านหนองสะแบง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
152 บ้านประทาย 0 0 1 1 2 0 0 1 2
153 บ้านฝาง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
154 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
155 จตุคามพิทยาคม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
156 บ้านถนน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
157 บ้านหนองห่าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
158 อนุบาลอนันตะ 0 0 0 0 5 1 1 1 7
159 บ้านโนนตะแบก 0 0 0 0 4 0 0 1 4
160 อรพิมวิทยา 0 0 0 0 3 3 0 2 6
161 วัดบ้านหนองคู 0 0 0 0 3 0 0 1 3
162 บ้านโนนเพชรพิทยาคม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
163 วัดบ้านหนองขาม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
164 คมเพชรวิทยาคาร 0 0 0 0 2 1 0 2 3
165 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
166 ดงเค็งศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านดอนวัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 บ้านหนองตะคลอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 มะค่าสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 วัดบ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 หนองบัวลอย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
172 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
174 อัมพวันวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 วัดบ้านดอนตะหนิน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
176 โนนเพ็ดวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 2 1
177 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านทับควาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองปรือแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านโนนตาเถร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านโนนปีบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 วัดบ้านนางิ้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 อาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านศาลา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
194 บ้านขามใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 โนนขุยสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 0 0 0 0 0 0 1 1 1
198 บ้านคึมหญ้านาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านหนองดู่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202 บ้านหันเตย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 246 206 169 621 1,131 209 57 82 1,397