สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายสามัคคี ๑ 14 7 3 24 34 3 1 0 38
2 อนุบาลชุมพวงวิทยา 12 1 1 14 20 2 0 0 22
3 ชุมชนโนนแดง 10 2 3 15 24 3 0 0 27
4 บ้านหนองขาม 6 0 1 7 11 2 0 0 13
5 ชุมชนประทาย 5 5 3 13 22 5 0 2 27
6 บ้านพุทรา 5 3 2 10 15 2 0 1 17
7 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 5 2 0 7 11 1 1 0 13
8 บ้านดอนเขว้า 5 1 1 7 13 3 0 2 16
9 ราษฎร์สโมสร 5 1 0 6 9 1 0 0 10
10 บ้านดอนตัดเรือ 5 0 3 8 12 1 0 2 13
11 บ้านดงประชานุกูล 4 1 1 6 6 0 1 0 7
12 บ้านสะแกงาม 4 1 0 5 9 0 1 0 10
13 รวมมิตรพัฒนา 4 1 0 5 8 2 0 0 10
14 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 3 6 2 11 21 0 0 1 21
15 พิกุลทอง 3 4 1 8 18 4 0 1 22
16 บ้านขุยวิทยา 3 3 2 8 9 2 1 0 12
17 บ้านเตยประชาบำรุง 3 1 2 6 8 0 0 0 8
18 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 3 1 1 5 11 6 0 0 17
19 เพชรหนองขาม 3 1 0 4 9 1 1 0 11
20 บ้านไพล 3 1 0 4 5 0 1 0 6
21 ชุมชนบ้านหนองจิก 3 0 3 6 5 2 0 0 7
22 กุลโน 3 0 1 4 5 1 0 0 6
23 บ้านหนองหว้าตาดำ 2 8 4 14 28 3 2 2 33
24 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 2 3 1 6 9 4 1 1 14
25 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 2 3 1 6 5 1 1 3 7
26 บ้านหันห้วยทราย 2 2 2 6 10 5 1 2 16
27 บ้านพะงาดวิทยา 2 1 2 5 8 3 0 0 11
28 ท่าลาด 2 1 2 5 7 1 1 0 9
29 บ้านสาหร่ายวิทยา 2 1 1 4 8 0 0 0 8
30 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 2 1 0 3 9 0 1 1 10
31 บ้านหนองมะเขือ 2 0 3 5 7 0 0 4 7
32 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 2 0 2 4 5 1 0 1 6
33 บ้านเขว้าวิทยา 2 0 1 3 9 0 0 2 9
34 บ้านละเลิงหิน 2 0 1 3 6 0 0 0 6
35 บ้านใหม่ฉมวก 2 0 1 3 2 0 1 1 3
36 บ้านใหม่ปฏิรูป 2 0 0 2 8 3 1 2 12
37 บ้านหนองจาน 2 0 0 2 8 3 0 0 11
38 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 5 4 10 14 6 0 4 20
39 วัดสองพี่่น้อง 1 4 3 8 11 0 2 1 13
40 บ้านครบุรีศึกษา 1 4 2 7 9 1 0 1 10
41 บ้านโนนยอ 1 3 2 6 12 0 0 1 12
42 จารย์ตำรา 1 2 3 6 6 0 0 0 6
43 เมืองจากวิทยา 1 2 2 5 8 1 1 0 10
44 บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 1 2 2 5 7 2 0 0 9
45 บ้านกระเบื้องใหญ่ 1 2 1 4 12 2 0 0 14
46 บ้านยางวิทยา 1 2 1 4 4 4 1 0 9
47 ห้วยบงวิทยา 1 2 0 3 5 0 0 2 5
48 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 1 1 4 6 17 4 3 0 24
49 วังหินประชาสรรค์ 1 1 3 5 11 3 1 0 15
50 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1 1 1 3 8 1 0 0 9
51 บ้านลำทะเมนชัย 1 1 1 3 7 0 0 0 7
52 บ้านช่องแมว 1 1 1 3 4 1 0 0 5
53 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 7 0 0 2 7
54 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1 1 0 2 5 1 0 0 6
55 อนุบาลประภารัตน์ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
56 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 1 0 2 3 8 3 0 0 11
57 บ้านละโว้ 1 0 2 3 4 2 0 0 6
58 ภูมิสิทธิ์วิทยา 1 0 1 2 14 5 0 2 19
59 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 1 0 1 2 7 2 0 1 9
60 เมืองโดนสำโรง 1 0 1 2 7 1 0 0 8
61 อุดมวิทยานุสรณ์ 1 0 1 2 5 4 1 1 10
62 บ้านโคกหินช้าง 1 0 1 2 5 2 0 0 7
63 หนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 1 0 0 1 5 0 0 0 5
64 บ้านลุงตามัน 1 0 0 1 4 1 0 0 5
65 สองห้องแวงน้อยวิทยา 1 0 0 1 4 1 0 0 5
66 วัดวังน้ำ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
67 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 1 0 0 1 3 1 1 0 5
68 ดอนมัน 1 0 0 1 3 1 0 1 4
69 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 1 0 0 1 3 1 0 1 4
70 บ้านโนนรัง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
71 ท่าเรือวิทยา 1 0 0 1 3 0 1 0 4
72 สระประดู่ 1 0 0 1 3 0 0 1 3
73 วัดโชติการาม 1 0 0 1 2 1 0 1 3
74 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 1 0 0 1 2 0 0 2 2
75 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านโนนพุทรา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 1 0 0 1 1 2 1 0 4
78 บ้านหนองจานใต้ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
79 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
80 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
81 บ้านหนองโสน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 วัดบ้านตำแย 0 5 1 6 9 1 0 2 10
83 บ้านหนองคึม 0 4 1 5 12 1 0 0 13
84 บ้านหญ้าคา 0 3 1 4 10 0 3 1 13
85 วัดบ้านโคกหนองแวง 0 3 1 4 5 0 0 0 5
86 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 0 2 2 4 5 1 0 0 6
87 บ้านละหานสามัคคี 0 2 2 4 2 3 1 1 6
88 วัดบ้านตะเภาหนุน 0 2 1 3 4 1 1 0 6
89 บ้านหนองนกคู่ 0 2 0 2 6 0 0 0 6
90 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 0 2 0 2 5 2 0 0 7
91 บ้านหนองยาง 0 2 0 2 4 1 2 0 7
92 บ้านกระทุ่มราย 0 2 0 2 3 1 0 0 4
93 บ้านหนองบัว 0 2 0 2 3 1 0 0 4
94 บ้านฉกาจช่องโค 0 2 0 2 3 0 0 0 3
95 บ้านสำพะเนียง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
96 บ้านหนองบง 0 1 3 4 4 0 0 0 4
97 วัดปลักแรต 0 1 2 3 6 0 0 0 6
98 บ้านประสุข 0 1 2 3 5 1 0 0 6
99 บ้านเตยกระโตน 0 1 2 3 3 1 0 1 4
100 ช่องแมวพิทยา 0 1 1 2 10 1 0 2 11
101 บ้านหนองหลักสามัคคี 0 1 1 2 5 0 0 0 5
102 บ้านโกรกสำโรง 0 1 1 2 5 0 0 0 5
103 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 0 1 1 2 4 1 1 1 6
104 บ้านตลาดไทร 0 1 1 2 3 2 1 0 6
105 วัดบ้านทุ่งรี 0 1 1 2 3 0 0 0 3
106 บ้านโนนโชงโลง 0 1 1 2 2 1 1 0 4
107 บ้านโนนตำหนัก 0 1 0 1 3 1 1 0 5
108 บ้านหนองพลวงน้อย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
109 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
110 บ้านมะกอก 0 1 0 1 3 0 0 0 3
111 บ้านดอนยาว 0 1 0 1 2 1 1 0 4
112 บ้านโนนไม้งาม 0 1 0 1 2 1 1 0 4
113 คูเตยราษฏร์สามัคคี 0 1 0 1 2 1 0 0 3
114 บ้านหนองบัวคำ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
115 หนองบัวนาค 0 1 0 1 2 0 0 0 2
116 บ้านดอนสามัคคี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
117 บ้านดอนแซะ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
118 วัดบ้านโคกสีโนนรัง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
119 บ้านลุงประดู่ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
120 บ้านหนองแวง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
121 ปราสาทหินนางรำ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
122 ชุมชนบ้านวังหิน 0 1 0 1 1 0 0 1 1
123 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
124 บ้านป่าตะแบง 0 0 3 3 5 0 1 0 6
125 วัดบ้านทุ่งสว่าง 0 0 2 2 8 2 2 1 12
126 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 0 0 2 2 6 2 0 1 8
127 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 0 0 2 2 3 2 0 0 5
128 บ้านโนนสูง 0 0 1 1 6 1 0 0 7
129 วัดบ้านโคกพระ 0 0 1 1 5 1 0 0 6
130 บ้านหนองบัวนาค 0 0 1 1 5 0 1 0 6
131 บ้านหนองพลวง 0 0 1 1 4 3 0 0 7
132 บ้านหนองโดนรกฟ้า 0 0 1 1 2 0 1 0 3
133 วัดบ้านหนองสะแบง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
134 บ้านประทาย 0 0 1 1 2 0 0 1 2
135 บ้านฝาง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
136 หนองอ้อวิทยาคม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
137 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
138 จตุคามพิทยาคม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
139 บ้านถนน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
140 บ้านท่าแดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
141 บ้านสัมฤทธิ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
142 บ้านหนองห่าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
143 อนุบาลอนันตะ 0 0 0 0 5 1 1 1 7
144 บ้านกล้วย 0 0 0 0 4 0 0 0 4
145 อรพิมวิทยา 0 0 0 0 3 3 0 2 6
146 บ้านโนนตะแบก 0 0 0 0 3 0 0 1 3
147 วัดบ้านหนองคู 0 0 0 0 3 0 0 1 3
148 บ้านโนนเพชรพิทยาคม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
149 วัดบ้านหนองขาม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
150 คมเพชรวิทยาคาร 0 0 0 0 2 1 0 2 3
151 บ้านหนองแวงสามัคคี 0 0 0 0 2 0 2 0 4
152 บ้านนางโทพัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 ดงเค็งศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 บ้านดอนวัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านหนองตะคลอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 มะค่าสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 วัดบ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
158 หนองบัวลอย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
159 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
162 อัมพวันวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 วัดบ้านดอนตะหนิน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
164 โนนเพ็ดวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 2 1
165 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านทับควาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านท่าหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านหนองปรือแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านอ้อประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านโนนตาเถร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านโนนปีบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 วัดบ้านนางิ้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 อาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 แกสำโรงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านศาลา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
186 บ้านขามใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 โนนขุยสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 0 0 0 0 0 0 1 1 1
191 บ้านคึมหญ้านาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
194 บ้านหนองดู่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195 บ้านหันเตย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 185 161 139 485 942 179 57 80 1,178