สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายสามัคคี ๑ 34 3 1 0 38
2 บ้านหนองหว้าตาดำ 28 3 2 2 33
3 ชุมชนโนนแดง 24 3 0 0 27
4 ชุมชนประทาย 22 5 0 2 27
5 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 21 0 0 1 21
6 อนุบาลชุมพวงวิทยา 20 2 0 0 22
7 พิกุลทอง 18 4 0 1 22
8 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 17 4 3 0 24
9 บ้านพุทรา 15 2 0 1 17
10 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 14 6 0 4 20
11 ภูมิสิทธิ์วิทยา 14 5 0 2 19
12 บ้านดอนเขว้า 13 3 0 2 16
13 บ้านกระเบื้องใหญ่ 12 2 0 0 14
14 บ้านดอนตัดเรือ 12 1 0 2 13
15 บ้านหนองคึม 12 1 0 0 13
16 บ้านโนนยอ 12 0 0 1 12
17 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 11 6 0 0 17
18 วังหินประชาสรรค์ 11 3 1 0 15
19 บ้านหนองขาม 11 2 0 0 13
20 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 11 1 1 0 13
21 วัดสองพี่่น้อง 11 0 2 1 13
22 บ้านหันห้วยทราย 10 5 1 2 16
23 ช่องแมวพิทยา 10 1 0 2 11
24 บ้านหญ้าคา 10 0 3 1 13
25 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 9 4 1 1 14
26 บ้านขุยวิทยา 9 2 1 0 12
27 เพชรหนองขาม 9 1 1 0 11
28 วัดบ้านตำแย 9 1 0 2 10
29 บ้านครบุรีศึกษา 9 1 0 1 10
30 ราษฎร์สโมสร 9 1 0 0 10
31 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 9 0 1 1 10
32 บ้านสะแกงาม 9 0 1 0 10
33 บ้านเขว้าวิทยา 9 0 0 2 9
34 บ้านใหม่ปฏิรูป 8 3 1 2 12
35 บ้านพะงาดวิทยา 8 3 0 0 11
36 บ้านหนองจาน 8 3 0 0 11
37 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 8 3 0 0 11
38 วัดบ้านทุ่งสว่าง 8 2 2 1 12
39 รวมมิตรพัฒนา 8 2 0 0 10
40 เมืองจากวิทยา 8 1 1 0 10
41 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 8 1 0 0 9
42 บ้านเตยประชาบำรุง 8 0 0 0 8
43 บ้านสาหร่ายวิทยา 8 0 0 0 8
44 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 7 2 0 1 9
45 บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 7 2 0 0 9
46 ท่าลาด 7 1 1 0 9
47 เมืองโดนสำโรง 7 1 0 0 8
48 บ้านหนองมะเขือ 7 0 0 4 7
49 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 7 0 0 2 7
50 บ้านลำทะเมนชัย 7 0 0 0 7
51 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 6 2 0 1 8
52 บ้านโนนสูง 6 1 0 0 7
53 บ้านดงประชานุกูล 6 0 1 0 7
54 บ้านละเลิงหิน 6 0 0 0 6
55 จารย์ตำรา 6 0 0 0 6
56 บ้านหนองนกคู่ 6 0 0 0 6
57 วัดปลักแรต 6 0 0 0 6
58 อุดมวิทยานุสรณ์ 5 4 1 1 10
59 ชุมชนบ้านหนองจิก 5 2 0 0 7
60 บ้านโคกหินช้าง 5 2 0 0 7
61 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 5 2 0 0 7
62 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 5 1 1 3 7
63 อนุบาลอนันตะ 5 1 1 1 7
64 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 5 1 0 1 6
65 กุลโน 5 1 0 0 6
66 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 5 1 0 0 6
67 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 5 1 0 0 6
68 บ้านประสุข 5 1 0 0 6
69 วัดบ้านโคกพระ 5 1 0 0 6
70 บ้านไพล 5 0 1 0 6
71 บ้านป่าตะแบง 5 0 1 0 6
72 บ้านหนองบัวนาค 5 0 1 0 6
73 ห้วยบงวิทยา 5 0 0 2 5
74 หนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 5 0 0 0 5
75 วัดบ้านโคกหนองแวง 5 0 0 0 5
76 บ้านหนองหลักสามัคคี 5 0 0 0 5
77 บ้านโกรกสำโรง 5 0 0 0 5
78 บ้านยางวิทยา 4 4 1 0 9
79 บ้านหนองพลวง 4 3 0 0 7
80 บ้านละโว้ 4 2 0 0 6
81 บ้านหนองยาง 4 1 2 0 7
82 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 4 1 1 1 6
83 วัดบ้านตะเภาหนุน 4 1 1 0 6
84 บ้านช่องแมว 4 1 0 0 5
85 บ้านลุงตามัน 4 1 0 0 5
86 สองห้องแวงน้อยวิทยา 4 1 0 0 5
87 วัดวังน้ำ 4 0 0 0 4
88 บ้านหนองบง 4 0 0 0 4
89 บ้านกล้วย 4 0 0 0 4
90 อรพิมวิทยา 3 3 0 2 6
91 บ้านตลาดไทร 3 2 1 0 6
92 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 3 2 0 0 5
93 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 3 1 1 0 5
94 บ้านโนนตำหนัก 3 1 1 0 5
95 ดอนมัน 3 1 0 1 4
96 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 3 1 0 1 4
97 บ้านเตยกระโตน 3 1 0 1 4
98 บ้านโนนรัง 3 1 0 0 4
99 บ้านกระทุ่มราย 3 1 0 0 4
100 บ้านหนองบัว 3 1 0 0 4
101 บ้านหนองพลวงน้อย 3 1 0 0 4
102 ท่าเรือวิทยา 3 0 1 0 4
103 สระประดู่ 3 0 0 1 3
104 บ้านโนนตะแบก 3 0 0 1 3
105 วัดบ้านหนองคู 3 0 0 1 3
106 บ้านฉกาจช่องโค 3 0 0 0 3
107 วัดบ้านทุ่งรี 3 0 0 0 3
108 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 3 0 0 0 3
109 บ้านมะกอก 3 0 0 0 3
110 บ้านละหานสามัคคี 2 3 1 1 6
111 บ้านโนนเพชรพิทยาคม 2 2 0 0 4
112 บ้านโนนโชงโลง 2 1 1 0 4
113 บ้านดอนยาว 2 1 1 0 4
114 บ้านโนนไม้งาม 2 1 1 0 4
115 วัดบ้านหนองขาม 2 1 1 0 4
116 คมเพชรวิทยาคาร 2 1 0 2 3
117 วัดโชติการาม 2 1 0 1 3
118 อนุบาลประภารัตน์ 2 1 0 0 3
119 บ้านสำพะเนียง 2 1 0 0 3
120 คูเตยราษฏร์สามัคคี 2 1 0 0 3
121 บ้านหนองบัวคำ 2 1 0 0 3
122 บ้านหนองแวงสามัคคี 2 0 2 0 4
123 บ้านใหม่ฉมวก 2 0 1 1 3
124 บ้านหนองโดนรกฟ้า 2 0 1 0 3
125 วัดบ้านหนองสะแบง 2 0 1 0 3
126 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 2 0 0 2 2
127 บ้านประทาย 2 0 0 1 2
128 บ้านฝาง 2 0 0 1 2
129 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 2 0 0 0 2
130 บ้านโนนพุทรา 2 0 0 0 2
131 หนองบัวนาค 2 0 0 0 2
132 บ้านดอนสามัคคี 2 0 0 0 2
133 บ้านดอนแซะ 2 0 0 0 2
134 วัดบ้านโคกสีโนนรัง 2 0 0 0 2
135 หนองอ้อวิทยาคม 2 0 0 0 2
136 บ้านนางโทพัฒนา 2 0 0 0 2
137 ดงเค็งศึกษา 2 0 0 0 2
138 บ้านดอนวัว 2 0 0 0 2
139 บ้านหนองตะคลอง 2 0 0 0 2
140 มะค่าสามัคคี 2 0 0 0 2
141 วัดบ้านขี้เหล็ก 2 0 0 0 2
142 หนองบัวลอย 2 0 0 0 2
143 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 2 0 0 0 2
144 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 1 2 1 0 4
145 บ้านลุงประดู่ 1 1 1 0 3
146 บ้านหนองจานใต้ 1 1 0 1 2
147 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 1 1 0 0 2
148 บ้านหนองแวง 1 1 0 0 2
149 ปราสาทหินนางรำ 1 1 0 0 2
150 บ้านหนองหญ้าขาว 1 1 0 0 2
151 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 1 0 0 2
152 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 1 1 0 0 2
153 อัมพวันวิทยา 1 1 0 0 2
154 วัดบ้านดอนตะหนิน 1 0 1 0 2
155 โนนเพ็ดวิทยา 1 0 0 2 1
156 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 1 0 0 1 1
157 ชุมชนบ้านวังหิน 1 0 0 1 1
158 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 1 0 0 1 1
159 จตุคามพิทยาคม 1 0 0 1 1
160 บ้านหนองโสน 1 0 0 0 1
161 บ้านถนน 1 0 0 0 1
162 บ้านท่าแดง 1 0 0 0 1
163 บ้านสัมฤทธิ์ 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองห่าง 1 0 0 0 1
165 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 1 0 0 0 1
166 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 1 0 0 0 1
167 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 1 0 0 0 1
168 บ้านทับควาย 1 0 0 0 1
169 บ้านท่าหลวง 1 0 0 0 1
170 บ้านนาดี 1 0 0 0 1
171 บ้านวังม่วง 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 1 0 0 0 1
173 บ้านหนองตาด 1 0 0 0 1
174 บ้านหนองปรือแก้ว 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองแสง 1 0 0 0 1
176 บ้านอ้อประชาสามัคคี 1 0 0 0 1
177 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 1 0 0 0 1
178 บ้านโนนตาเถร 1 0 0 0 1
179 บ้านโนนปีบ 1 0 0 0 1
180 บ้านใหม่พัฒนา 1 0 0 0 1
181 วัดบ้านนางิ้ว 1 0 0 0 1
182 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 1 0 0 0 1
183 อาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 1 0 0 0 1
184 แกสำโรงวิทยา 1 0 0 0 1
185 บ้านศาลา 0 1 0 2 1
186 บ้านขามใต้ 0 1 0 0 1
187 บ้านตะคร้อ 0 1 0 0 1
188 บ้านหนองม่วง 0 1 0 0 1
189 โนนขุยสามัคคี 0 1 0 0 1
190 บ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 0 0 1 1 1
191 บ้านคึมหญ้านาง 0 0 1 0 1
192 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 0 0 1 0 1
193 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 0 0 1 0 1
194 บ้านหนองดู่ 0 0 0 1 0
195 บ้านหันเตย 0 0 0 1 0
รวม 942 179 57 80 1,258