สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายสามัคคี ๑ 37 3 1 0 41
2 บ้านหนองหว้าตาดำ 31 5 2 2 38
3 ชุมชนโนนแดง 29 3 0 0 32
4 ชุมชนประทาย 25 6 0 2 31
5 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 25 4 3 0 32
6 อนุบาลชุมพวงวิทยา 21 2 0 0 23
7 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 21 0 0 1 21
8 พิกุลทอง 18 5 0 1 23
9 บ้านพุทรา 16 3 0 1 19
10 บ้านกระเบื้องใหญ่ 16 2 0 0 18
11 บ้านดอนเขว้า 15 4 0 2 19
12 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 14 6 0 4 20
13 ภูมิสิทธิ์วิทยา 14 5 0 2 19
14 บ้านดอนตัดเรือ 13 1 0 2 14
15 บ้านโนนยอ 13 0 0 1 13
16 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 12 3 1 0 16
17 บ้านขุยวิทยา 12 3 1 0 16
18 บ้านลุงตามัน 12 1 0 0 13
19 บ้านหนองคึม 12 1 0 0 13
20 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 11 6 0 0 17
21 บ้านหันห้วยทราย 11 5 1 2 17
22 วังหินประชาสรรค์ 11 3 1 0 15
23 บ้านหนองขาม 11 2 0 0 13
24 บ้านสะแกงาม 11 1 1 0 13
25 บ้านครบุรีศึกษา 11 1 0 1 12
26 บ้านสาหร่ายวิทยา 11 1 0 0 12
27 บ้านหญ้าคา 11 0 3 1 14
28 วัดสองพี่่น้อง 11 0 2 1 13
29 บ้านหนองจาน 10 3 0 0 13
30 วัดปลักแรต 10 3 0 0 13
31 ท่าลาด 10 1 1 0 12
32 ช่องแมวพิทยา 10 1 0 2 11
33 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 9 4 1 1 14
34 บ้านละหานสามัคคี 9 4 1 1 14
35 บ้านใหม่ปฏิรูป 9 3 1 2 13
36 บ้านพะงาดวิทยา 9 3 0 0 12
37 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 9 2 0 1 11
38 บ้านโนนสูง 9 2 0 0 11
39 เพชรหนองขาม 9 1 1 0 11
40 วัดบ้านตำแย 9 1 0 2 10
41 ราษฎร์สโมสร 9 1 0 0 10
42 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 9 0 1 1 10
43 ห้วยบงวิทยา 9 0 0 2 9
44 บ้านเขว้าวิทยา 9 0 0 2 9
45 รวมมิตรพัฒนา 8 3 0 0 11
46 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 8 3 0 0 11
47 วัดบ้านทุ่งสว่าง 8 2 2 1 12
48 ชุมชนบ้านหนองจิก 8 2 0 0 10
49 บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 8 2 0 0 10
50 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 8 2 0 0 10
51 บ้านหนองยาง 8 1 2 0 11
52 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 8 1 1 3 10
53 เมืองจากวิทยา 8 1 1 0 10
54 บ้านโนนโชงโลง 8 1 1 0 10
55 บ้านนางโทพัฒนา 8 1 0 0 9
56 สองห้องแวงน้อยวิทยา 8 1 0 0 9
57 บ้านหนองมะเขือ 8 0 0 4 8
58 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 8 0 0 2 8
59 บ้านเตยประชาบำรุง 8 0 0 0 8
60 วัดบ้านโคกหนองแวง 8 0 0 0 8
61 จารย์ตำรา 8 0 0 0 8
62 บ้านตลาดไทร 7 3 1 0 11
63 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 7 2 0 1 9
64 บ้านช่องแมว 7 2 0 0 9
65 บ้านโคกหินช้าง 7 2 0 0 9
66 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 7 1 0 0 8
67 เมืองโดนสำโรง 7 1 0 0 8
68 บ้านดงประชานุกูล 7 0 1 0 8
69 บ้านลำทะเมนชัย 7 0 0 0 7
70 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 6 2 0 0 8
71 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 6 1 0 1 7
72 บ้านหนองจานใต้ 6 1 0 1 7
73 บ้านหนองบัว 6 1 0 0 7
74 บ้านประสุข 6 1 0 0 7
75 บ้านป่าตะแบง 6 0 1 0 7
76 บ้านละเลิงหิน 6 0 0 0 6
77 บ้านหนองนกคู่ 6 0 0 0 6
78 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 6 0 0 0 6
79 บ้านยางวิทยา 5 5 1 0 11
80 อุดมวิทยานุสรณ์ 5 4 1 1 10
81 บ้านละโว้ 5 3 0 0 8
82 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 5 2 1 1 8
83 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 5 2 0 0 7
84 คูเตยราษฏร์สามัคคี 5 2 0 0 7
85 อนุบาลอนันตะ 5 1 1 1 7
86 กุลโน 5 1 0 0 6
87 หนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 5 1 0 0 6
88 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 5 1 0 0 6
89 วัดบ้านโคกพระ 5 1 0 0 6
90 บ้านไพล 5 0 1 0 6
91 ท่าเรือวิทยา 5 0 1 0 6
92 บ้านหนองบัวนาค 5 0 1 0 6
93 บ้านหนองหลักสามัคคี 5 0 0 0 5
94 บ้านโกรกสำโรง 5 0 0 0 5
95 บ้านกล้วย 5 0 0 0 5
96 บ้านหนองพลวง 4 3 0 0 7
97 วัดบ้านตะเภาหนุน 4 1 1 0 6
98 บ้านโนนรัง 4 1 0 0 5
99 บ้านหนองแวงสามัคคี 4 0 2 0 6
100 บ้านโนนตะแบก 4 0 0 1 4
101 บ้านฉกาจช่องโค 4 0 0 0 4
102 วัดวังน้ำ 4 0 0 0 4
103 บ้านท่าแดง 4 0 0 0 4
104 บ้านหนองบง 4 0 0 0 4
105 หนองอ้อวิทยาคม 4 0 0 0 4
106 อรพิมวิทยา 3 3 0 2 6
107 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 3 1 1 0 5
108 บ้านดอนยาว 3 1 1 0 5
109 บ้านโนนตำหนัก 3 1 1 0 5
110 ดอนมัน 3 1 0 1 4
111 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 3 1 0 1 4
112 บ้านเตยกระโตน 3 1 0 1 4
113 บ้านกระทุ่มราย 3 1 0 0 4
114 วัดบ้านทุ่งรี 3 1 0 0 4
115 บ้านหนองพลวงน้อย 3 1 0 0 4
116 สระประดู่ 3 0 0 1 3
117 วัดบ้านหนองคู 3 0 0 1 3
118 บ้านอ้อประชาสามัคคี 3 0 0 0 3
119 บ้านท่าหลวง 3 0 0 0 3
120 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 3 0 0 0 3
121 บ้านดอนสามัคคี 3 0 0 0 3
122 บ้านมะกอก 3 0 0 0 3
123 แกสำโรงวิทยา 3 0 0 0 3
124 บ้านโนนเพชรพิทยาคม 2 2 0 0 4
125 บ้านโนนไม้งาม 2 1 1 0 4
126 วัดบ้านหนองขาม 2 1 1 0 4
127 คมเพชรวิทยาคาร 2 1 0 2 3
128 วัดโชติการาม 2 1 0 1 3
129 อนุบาลประภารัตน์ 2 1 0 0 3
130 บ้านสว่างนาดี 2 1 0 0 3
131 บ้านสำพะเนียง 2 1 0 0 3
132 ปราสาทหินนางรำ 2 1 0 0 3
133 บ้านหนองบัวคำ 2 1 0 0 3
134 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 2 1 0 0 3
135 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 2 1 0 0 3
136 บ้านใหม่ฉมวก 2 0 1 1 3
137 บ้านหนองโดนรกฟ้า 2 0 1 0 3
138 วัดบ้านหนองสะแบง 2 0 1 0 3
139 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 2 0 0 2 2
140 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 2 0 0 1 2
141 ประโดกสามัคคี 2 0 0 1 2
142 บ้านประทาย 2 0 0 1 2
143 บ้านฝาง 2 0 0 1 2
144 บ้านชีวาน 2 0 0 0 2
145 บ้านสัมฤทธิ์ 2 0 0 0 2
146 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 2 0 0 0 2
147 บ้านโนนพุทรา 2 0 0 0 2
148 หนองบัวนาค 2 0 0 0 2
149 บ้านดอนแซะ 2 0 0 0 2
150 วัดบ้านโคกสีโนนรัง 2 0 0 0 2
151 ดงเค็งศึกษา 2 0 0 0 2
152 บ้านดอนวัว 2 0 0 0 2
153 บ้านหนองตะคลอง 2 0 0 0 2
154 มะค่าสามัคคี 2 0 0 0 2
155 วัดบ้านขี้เหล็ก 2 0 0 0 2
156 หนองบัวลอย 2 0 0 0 2
157 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 2 0 0 0 2
158 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 1 2 1 0 4
159 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 1 2 0 0 3
160 บ้านลุงประดู่ 1 1 1 0 3
161 บ้านตะคร้อ 1 1 0 1 2
162 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 1 1 0 0 2
163 บ้านหนองแวง 1 1 0 0 2
164 บ้านหนองหญ้าขาว 1 1 0 0 2
165 อัมพวันวิทยา 1 1 0 0 2
166 วัดบ้านดอนตะหนิน 1 0 1 0 2
167 โนนเพ็ดวิทยา 1 0 0 2 1
168 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 1 0 0 1 1
169 ชุมชนบ้านวังหิน 1 0 0 1 1
170 จตุคามพิทยาคม 1 0 0 1 1
171 บ้านหนองโสน 1 0 0 0 1
172 วัดบ้านถนนโพธิ์ 1 0 0 0 1
173 หนองแวง 1 0 0 0 1
174 วัดจันทนาราม 1 0 0 0 1
175 บ้านถนน 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองห่าง 1 0 0 0 1
177 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 1 0 0 0 1
178 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 1 0 0 0 1
179 บ้านทับควาย 1 0 0 0 1
180 บ้านนาดี 1 0 0 0 1
181 บ้านวังม่วง 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองตาด 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองปรือแก้ว 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองแสง 1 0 0 0 1
186 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 1 0 0 0 1
187 บ้านโนนตาเถร 1 0 0 0 1
188 บ้านโนนปีบ 1 0 0 0 1
189 บ้านใหม่พัฒนา 1 0 0 0 1
190 วัดบ้านนางิ้ว 1 0 0 0 1
191 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 1 0 0 0 1
192 อาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 1 0 0 0 1
193 บ้านศาลา 0 1 0 2 1
194 บ้านขามใต้ 0 1 0 0 1
195 บ้านหนองม่วง 0 1 0 0 1
196 โนนขุยสามัคคี 0 1 0 0 1
197 บ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 0 0 1 1 1
198 บ้านคึมหญ้านาง 0 0 1 0 1
199 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 0 0 1 0 1
200 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 0 0 1 0 1
201 บ้านหนองดู่ 0 0 0 1 0
202 บ้านหันเตย 0 0 0 1 0
รวม 1,131 209 57 82 1,397