หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 7

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 43 37 90.24% 3 7.32% 1 2.44% 0 0% 41
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 40 31 77.5% 5 12.5% 2 5% 2 5% 40
3 โรงเรียนชุมชนโนนแดง 33 29 90.63% 3 9.38% 0 0% 0 0% 32
4 โรงเรียนชุมชนประทาย 33 25 75.76% 6 18.18% 0 0% 2 6.06% 33
5 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 33 25 78.13% 4 12.5% 3 9.38% 0 0% 32
6 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 25 21 91.3% 2 8.7% 0 0% 0 0% 23
7 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 22 21 95.45% 0 0% 0 0% 1 4.55% 22
8 โรงเรียนพิกุลทอง 27 18 75% 5 20.83% 0 0% 1 4.17% 24
9 โรงเรียนบ้านพุทรา 21 16 80% 3 15% 0 0% 1 5% 20
10 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 19 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
11 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 22 15 71.43% 4 19.05% 0 0% 2 9.52% 21
12 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 25 14 58.33% 6 25% 0 0% 4 16.67% 24
13 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 22 14 66.67% 5 23.81% 0 0% 2 9.52% 21
14 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 16 13 81.25% 1 6.25% 0 0% 2 12.5% 16
15 โรงเรียนบ้านโนนยอ 14 13 92.86% 0 0% 0 0% 1 7.14% 14
16 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 20 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 17 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
18 โรงเรียนบ้านลุงตามัน 15 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
19 โรงเรียนบ้านหนองคึม 14 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
20 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 19 11 64.71% 6 35.29% 0 0% 0 0% 17
21 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 19 11 57.89% 5 26.32% 1 5.26% 2 10.53% 19
22 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 16 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
23 โรงเรียนบ้านหนองขาม 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
24 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
25 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 14 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
26 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 15 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 16 11 73.33% 0 0% 3 20% 1 6.67% 15
28 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 16 11 78.57% 0 0% 2 14.29% 1 7.14% 14
29 โรงเรียนวัดปลักแรต 14 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
30 โรงเรียนบ้านหนองจาน 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
31 โรงเรียนท่าลาด 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
32 โรงเรียนช่องแมวพิทยา 13 10 76.92% 1 7.69% 0 0% 2 15.38% 13
33 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 18 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
34 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 17 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
35 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 15 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
36 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 13 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
37 โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
38 โรงเรียนบ้านโนนสูง 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
39 โรงเรียนเพชรหนองขาม 14 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
40 โรงเรียนวัดบ้านตำแย 12 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
41 โรงเรียนราษฎร์สโมสร 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 11 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
43 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 11 9 81.82% 0 0% 0 0% 2 18.18% 11
44 โรงเรียนห้วยบงวิทยา 11 9 81.82% 0 0% 0 0% 2 18.18% 11
45 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 12 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
46 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
47 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 19 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
48 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
49 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านหนองยาง 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
52 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 14 8 61.54% 1 7.69% 1 7.69% 3 23.08% 13
53 โรงเรียนเมืองจากวิทยา 12 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
54 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
55 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 11 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
56 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
57 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 12 8 66.67% 0 0% 0 0% 4 33.33% 12
58 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 11 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
59 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 10 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
60 โรงเรียนจารย์ตำรา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านตลาดไทร 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
63 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 11 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
64 โรงเรียนบ้านช่องแมว 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
67 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 10 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
69 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
70 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 10 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
71 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
72 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
73 โรงเรียนบ้านประสุข 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านหนองบัว 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
76 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
80 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 12 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
81 โรงเรียนบ้านละโว้ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
82 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
83 โรงเรียนคูเตยราษฏร์สามัคคี 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
84 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
85 โรงเรียนอนุบาลอนันตะ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
87 โรงเรียนกุลโน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 8 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนท่าเรือวิทยา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านไพล 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านกล้วย 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
97 โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านโนนรัง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
101 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านท่าแดง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านหนองบง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนวัดวังน้ำ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนอรพิมวิทยา 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
107 โรงเรียนบ้านดอนยาว 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
109 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
111 โรงเรียนดอนมัน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
112 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
113 โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
117 โรงเรียนสระประดู่ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
118 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านมะกอก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
126 โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
127 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
128 โรงเรียนวัดโชติการาม 9 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
129 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
140 โรงเรียนบ้านประทาย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านฝาง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนประโดกสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
144 โรงเรียนหนองบัวนาค 9 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนดงเค็งศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านชีวาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านดอนวัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านดอนแซะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนมะค่าสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนหนองบัวลอย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
159 โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
167 โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
168 โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
169 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
170 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
171 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านถนน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านทับควาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านหนองห่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านโนนปีบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนวัดจันทนาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนหนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนหนองแวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนอาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านศาลา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
194 โรงเรียนบ้านขามใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
198 โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
202 โรงเรียนบ้านหันเตย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศน.นันทินานันทน์ 0935526363
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]