สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนคงวิทยา 29 9 4 4 42
2 บ้านดอนใหญ่ 21 5 0 0 26
3 บ้านศาลาหนองขอน 21 4 2 0 27
4 บ้านหนองบัวทุ่ง 17 2 0 1 19
5 บ้านหนองบัวกระจาย 16 10 1 1 27
6 บ้านหนองปรือโป่ง 16 9 1 2 26
7 บ้านโนนสำราญ 15 5 0 3 20
8 บ้านตลุกพลวง 15 3 1 0 19
9 อมรศิลป์ 14 5 3 4 22
10 ชุมชนบ้านเหลื่อม 14 4 2 4 20
11 บ้านปอบิด 14 0 0 0 14
12 บ้านโคกสี 13 6 1 2 20
13 ชุมชนบ้านวัด 13 4 1 1 18
14 วัดบ้านโนนกอก 13 3 2 3 18
15 บ้านหมัน 13 3 1 1 17
16 บ้านสระสี่เหลี่ยม 13 2 2 1 17
17 บ้านหนองเต่า 12 7 4 1 23
18 บ้านโนนเต็ง 12 2 1 1 15
19 บ้านหนองโคบาล 12 0 0 3 12
20 หนองกระทุ่ม 11 4 2 0 17
21 บัวใหญ่วิทยา 11 3 1 0 15
22 บ้านโนนดู่ 11 2 2 2 15
23 วานิชวิทยา 10 4 2 1 16
24 บ้านหนองตาด 10 3 5 4 18
25 บ้านสระครก 10 3 1 5 14
26 บ้านบุเสมาทอง 10 3 0 0 13
27 บ้านทองหลางน้อย 10 2 1 2 13
28 บ้านโนนสัง 10 2 0 3 12
29 บ้านแดงน้อย 9 8 3 5 20
30 บ้านหนองหว้า 9 6 3 6 18
31 บ้านดอนไผ่ 9 4 1 0 14
32 บ้านโพนทอง 9 3 1 0 13
33 ชุมชนบ้านช่อระกา 9 2 2 5 13
34 บ้านคอนเมือง 9 2 1 0 12
35 ขามเตี้ยพิทยาคม 9 1 2 0 12
36 บ้านหนองม่วง 9 1 1 0 11
37 บ้านตาจั่น 8 3 0 1 11
38 บ้านประคำ 8 1 3 4 12
39 บ้านตะโกโคก 8 1 2 0 11
40 บ้านกระถิน 8 0 0 1 8
41 บ้านทัพมะขาม 8 0 0 0 8
42 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 7 10 4 3 21
43 วันครู2502 7 7 5 4 19
44 บ้านด่านช้าง 7 6 0 2 13
45 บ้านปรางค์ 7 4 2 0 13
46 บ้านโนนระเวียง 7 4 1 3 12
47 หนองขามนาดี 7 3 1 1 11
48 บ้านเก่าค้อ 7 2 2 4 11
49 บ้านสีสุก 7 2 1 0 10
50 บ้านโนนทองหลาง 7 2 0 0 9
51 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 7 1 1 0 9
52 บ้านหนองหว้าเอน 6 7 0 0 13
53 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) 6 6 0 0 12
54 วัดบ้านไร่ 6 5 4 1 15
55 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 6 3 2 2 11
56 บ้านน้อยหนองหนาด 6 3 1 3 10
57 บ้านโจด 6 3 0 3 9
58 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 6 2 4 3 12
59 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 6 2 3 1 11
60 บ้านหนองแสง 6 2 1 1 9
61 บ้านหินลาดหนองโดน 6 2 0 1 8
62 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 6 1 0 0 7
63 บ้านหนองบัว 6 0 0 0 6
64 บ้านหนองคอม 5 4 1 0 10
65 บ้านดอนแร้ง 5 4 0 1 9
66 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 5 3 2 1 10
67 บ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 5 3 0 0 8
68 ปริยัติไพศาล 5 2 2 0 9
69 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 5 2 1 0 8
70 วัดบ้านมะค่า 5 2 0 2 7
71 บ้านหนองพลวง 5 2 0 1 7
72 บ้านตลุกสาหร่าย 5 2 0 0 7
73 บ้านหนองบัวสามัคคี 5 0 0 0 5
74 บ้านหนองแขม 4 6 0 0 10
75 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 4 5 1 2 10
76 บ้านหนองพรานปาน 4 4 1 4 9
77 บ้านดอนทะแยง 4 2 2 0 8
78 บ้านดอนกลาง 4 2 1 0 7
79 บ้านดอนตะหนิน 4 2 1 0 7
80 เบญจราษฎร์ศึกษา 4 2 1 0 7
81 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 4 1 3 3 8
82 โนนสูง 4 1 1 0 6
83 บ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 4 1 0 1 5
84 บ้านหญ้าคา 4 0 0 1 4
85 บ้านเมืองคง 4 0 0 0 4
86 บ้านโนนมะเฟือง 4 0 0 0 4
87 บ้านดอนฆ่าเสือ 3 7 1 0 11
88 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 3 5 2 2 10
89 บ้านหนองหญ้าปล้อง 3 5 0 0 8
90 บ้านหินแห่ 3 4 2 2 9
91 บ้านหนองปรือคึมม่วง 3 4 1 1 8
92 บ้านดอนเปล้า 3 3 3 0 9
93 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 3 3 0 1 6
94 บ้านตากิ่ม 3 2 4 0 9
95 บ้านกระพี้ 3 2 0 0 5
96 บ้านฝาผนัง 3 1 1 0 5
97 ไทยรัฐวิทยา 18 3 1 1 0 5
98 วัดบ้านดอนโก่ย 3 1 0 1 4
99 วัดบ้านสีดา 3 1 0 1 4
100 บ้านตะโกทุ่ง 3 1 0 0 4
101 บ้านคึมมะอุ 3 0 1 0 4
102 วัดบ้านหนองกก 3 0 0 0 3
103 บ้านหลุบกุง 2 5 3 3 10
104 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 2 4 1 2 7
105 บ้านแก้งสนามนาง 2 3 2 0 7
106 บ้านโคกน้อย 2 3 1 2 6
107 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 2 3 0 1 5
108 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 2 2 4 0 8
109 บ้านป่าหวาย 2 2 2 0 6
110 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 2 2 1 4 5
111 ห้วยไหวัฒนา 2 2 0 0 4
112 บ้านโคกเสี่ยว 2 2 0 0 4
113 บ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 2 1 6 1 9
114 อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 2 1 2 2 5
115 วัดบ้านดอนชุมช้าง 2 1 1 1 4
116 บ้านตะโก 2 1 0 4 3
117 โคกเพ็ด 2 1 0 1 3
118 บ้านห้วยยาง 2 1 0 1 3
119 บ้านวังโพธิ์ 2 1 0 0 3
120 วัดบ้านหนองแวง 2 1 0 0 3
121 บ้านไทรโยง 2 1 0 0 3
122 วัดบ้านงิ้ว 2 0 1 2 3
123 บ้านนาดอนบก 2 0 1 0 3
124 บ้านตลุกหินปูน 2 0 1 0 3
125 บ้านห้วยทราย 2 0 0 1 2
126 บ้านโสกสนวน 2 0 0 1 2
127 บ้านหนองสะเดา 2 0 0 0 2
128 บ้านหนองหญ้าขาว 1 7 0 0 8
129 บ้านแฝก 1 4 0 0 5
130 บ้านนาแค 1 2 4 1 7
131 วัดบ้านเก่างิ้ว 1 2 2 2 5
132 บ้านเสมา 1 2 1 2 4
133 บ้านหนองม่วงช่างพิม 1 2 1 0 4
134 บ้านกระเบื้อง 1 2 1 0 4
135 วัดกู่สามัคคี 1 2 0 2 3
136 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 1 2 0 1 3
137 บ้านโคกตะพาบ 1 2 0 0 3
138 บ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 1 1 1 1 3
139 วัดบ้านสามเมือง 1 1 1 0 3
140 บ้านหนองบง 1 1 1 0 3
141 บ้านอ้อยช้าง 1 1 0 2 2
142 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 1 1 0 0 2
143 บ้านหนองขามน้อย 1 1 0 0 2
144 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 1 1 0 0 2
145 บ้านหนองเม็ก 1 1 0 0 2
146 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 1 1 0 0 2
147 บ้านดงบัง 1 0 1 4 2
148 บ้านโนนรัง 1 0 1 0 2
149 บ้านโนนสำราญ 1 0 0 0 1
150 บ้านโคกเพ็ด 1 0 0 0 1
151 บ้านขามเวียน 1 0 0 0 1
152 เทศบาลหนองบัวลาย 1 0 0 0 1
153 วัดบ้านเมืองสูง 1 0 0 0 1
154 บ้านโนนเพ็ด 0 5 1 0 6
155 วัดบ้านดอนเต็ง 0 5 1 0 6
156 บ้านโสกน้ำขุ่น 0 3 2 2 5
157 บ้านตะคร้อโนนทอง 0 3 1 1 4
158 บ้านโนนกระพี้วิทยา 0 2 2 2 4
159 บ้านเพ็ดน้อย 0 2 1 1 3
160 บ้านหัวนาคำ 0 2 1 0 3
161 วัดบ้านหนองหัวช้าง 0 2 0 2 2
162 บ้านดอนคนทา 0 2 0 0 2
163 บ้านมะค่า 0 2 0 0 2
164 เทศบาลหนองบัวลาย 0 1 0 2 1
165 บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 0 1 0 1 1
166 บ้านหนองผือ 0 1 0 1 1
167 บ้านตะหนอด 0 1 0 0 1
168 บ้านสี่เหลี่ยม 0 1 0 0 1
169 บ้านหนองบง 0 1 0 0 1
170 บ้านหนองสะแก 0 1 0 0 1
171 บ้านหนองไข่ผำ 0 1 0 0 1
172 วนาประชารัฐบำรุง 0 1 0 0 1
173 วัดบ้านโนนประดู่ 0 1 0 0 1
174 บ้านห้วยม่วง 0 0 1 1 1
175 บ้านหนองจาน 0 0 1 0 1
176 บ้านอุทัยทอง 0 0 1 0 1
177 วังโพน 0 0 1 0 1
178 บ้านศรีนิมิต 0 0 0 1 0
รวม 866 419 177 182 1,462