สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนคงวิทยา 11 4 1 16 24 9 4 4 37
2 บ้านดอนใหญ่ 8 7 2 17 20 5 0 0 25
3 บ้านหนองบัวกระจาย 8 2 2 12 16 10 1 1 27
4 บ้านปอบิด 7 4 1 12 14 0 0 0 14
5 บ้านโนนสำราญ 6 2 2 10 14 4 0 3 18
6 บ้านหนองบัว 6 0 0 6 6 0 0 0 6
7 บ้านสระสี่เหลี่ยม 4 4 2 10 13 2 2 1 17
8 บ้านหนองบัวทุ่ง 4 3 3 10 13 2 0 1 15
9 หนองกระทุ่ม 4 3 1 8 11 4 2 0 17
10 บ้านแดงน้อย 4 1 1 6 9 8 3 5 20
11 บ้านโนนสัง 4 1 1 6 9 2 0 3 11
12 อมรศิลป์ 3 4 4 11 14 5 3 4 22
13 บ้านทองหลางน้อย 3 2 2 7 10 2 1 2 13
14 บ้านประคำ 3 2 1 6 8 1 3 4 12
15 บ้านโจด 3 2 1 6 6 3 0 3 9
16 วานิชวิทยา 3 1 1 5 10 4 2 1 16
17 ขามเตี้ยพิทยาคม 3 1 0 4 9 1 2 0 12
18 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 3 0 0 3 5 2 1 0 8
19 บ้านโนนเต็ง 2 5 2 9 12 2 1 1 15
20 บ้านตลุกพลวง 2 5 1 8 14 3 1 0 18
21 บ้านเก่าค้อ 2 4 1 7 7 2 2 4 11
22 บ้านหนองพรานปาน 2 2 4 8 4 4 1 4 9
23 บ้านกระถิน 2 2 3 7 7 0 0 1 7
24 บ้านดอนไผ่ 2 2 0 4 6 3 0 0 9
25 ชุมชนบ้านเหลื่อม 2 1 5 8 14 4 2 4 20
26 วัดบ้านโนนกอก 2 1 3 6 11 3 2 3 16
27 บ้านหนองปรือโป่ง 2 1 2 5 10 6 1 2 17
28 ชุมชนบ้านช่อระกา 2 1 2 5 9 2 2 5 13
29 บ้านหนองโคบาล 2 1 1 4 8 0 0 3 8
30 บ้านหนองม่วง 2 1 0 3 9 1 1 0 11
31 บ้านหนองหว้าเอน 2 1 0 3 6 7 0 0 13
32 บ้านโคกสี 2 1 0 3 6 4 1 2 11
33 บ้านดอนทะแยง 2 1 0 3 4 2 2 0 8
34 บ้านหนองหว้า 2 1 0 3 3 5 3 6 11
35 วัดบ้านดอนโก่ย 2 1 0 3 3 1 0 1 4
36 บ้านบุเสมาทอง 2 0 2 4 8 2 0 0 10
37 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 2 0 2 4 5 3 2 1 10
38 บ้านหนองบัวสามัคคี 2 0 0 2 5 0 0 0 5
39 บ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 2 0 0 2 4 0 0 1 4
40 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 2 0 0 2 2 1 2 3 5
41 บ้านนาดอนบก 2 0 0 2 2 0 1 0 3
42 ชุมชนบ้านวัด 1 6 3 10 13 4 1 1 18
43 บัวใหญ่วิทยา 1 5 0 6 11 3 1 0 15
44 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 1 3 2 6 7 10 4 3 21
45 วัดบ้านไร่ 1 3 2 6 5 5 4 1 14
46 บ้านศาลาหนองขอน 1 2 2 5 14 4 2 0 20
47 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 1 2 2 5 6 3 2 2 11
48 บ้านหนองตาด 1 2 0 3 10 3 5 4 18
49 บ้านตาจั่น 1 1 4 6 6 3 0 1 9
50 บ้านคอนเมือง 1 1 2 4 8 2 1 0 11
51 วันครู2502 1 1 2 4 7 6 4 4 17
52 บ้านหินลาดหนองโดน 1 1 2 4 6 2 0 1 8
53 บ้านด่านช้าง 1 1 2 4 5 3 0 2 8
54 บ้านดอนกลาง 1 1 2 4 4 2 1 0 7
55 บ้านหนองเต่า 1 1 1 3 9 7 4 1 20
56 หนองขามนาดี 1 1 1 3 5 3 1 1 9
57 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 1 1 0 2 6 1 0 0 7
58 บ้านเมืองคง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
59 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 1 1 0 2 2 2 4 0 8
60 บ้านกระพี้ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
61 โคกเพ็ด 1 1 0 2 2 1 0 1 3
62 บ้านตลุกสาหร่าย 1 0 2 3 5 2 0 0 7
63 บ้านตะโก 1 0 2 3 2 1 0 4 3
64 บ้านโพนทอง 1 0 1 2 9 2 1 0 12
65 บ้านทัพมะขาม 1 0 1 2 8 0 0 0 8
66 บ้านน้อยหนองหนาด 1 0 1 2 6 3 1 3 10
67 โนนสูง 1 0 1 2 4 1 1 0 6
68 บ้านดอนฆ่าเสือ 1 0 1 2 3 7 1 0 11
69 บ้านดอนแร้ง 1 0 1 2 3 4 0 1 7
70 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 1 0 1 2 2 2 1 4 5
71 วัดบ้านมะค่า 1 0 0 1 5 2 0 2 7
72 บ้านดอนตะหนิน 1 0 0 1 4 2 1 0 7
73 บ้านหินแห่ 1 0 0 1 3 4 2 2 9
74 บ้านตากิ่ม 1 0 0 1 3 2 4 0 9
75 วัดบ้านสีดา 1 0 0 1 2 1 0 1 3
76 วัดบ้านงิ้ว 1 0 0 1 2 0 1 2 3
77 บ้านหนองสะเดา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
79 บ้านหมัน 0 4 3 7 11 3 0 1 14
80 บ้านตะโกโคก 0 4 1 5 8 1 2 0 11
81 บ้านสระครก 0 3 5 8 10 3 1 5 14
82 บ้านโนนดู่ 0 3 4 7 9 1 2 2 12
83 บ้านปรางค์ 0 2 1 3 7 4 2 0 13
84 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 0 1 1 2 6 2 4 3 12
85 ปริยัติไพศาล 0 1 1 2 5 2 2 0 9
86 บ้านสีสุก 0 1 1 2 5 2 1 0 8
87 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 1 1 2 3 5 0 0 8
88 บ้านคึมมะอุ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
89 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 0 1 1 2 2 3 0 1 5
90 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 0 1 1 2 2 1 1 0 4
91 บ้านหนองพลวง 0 1 0 1 5 1 0 1 6
92 บ้านหนองแขม 0 1 0 1 4 4 0 0 8
93 บ้านโนนมะเฟือง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
94 บ้านโนนระเวียง 0 1 0 1 3 4 1 3 8
95 บ้านฝาผนัง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
96 วัดบ้านหนองกก 0 1 0 1 3 0 0 0 3
97 บ้านโคกน้อย 0 1 0 1 2 3 1 2 6
98 ห้วยไหวัฒนา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
99 บ้านหญ้าคา 0 1 0 1 2 0 0 1 2
100 บ้านห้วยทราย 0 1 0 1 2 0 0 1 2
101 บ้านโคกตะพาบ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
102 บ้านหนองขามน้อย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
103 บ้านโคกเพ็ด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านโนนทองหลาง 0 0 2 2 7 2 0 0 9
105 บ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 0 0 2 2 5 3 0 0 8
106 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 0 0 2 2 4 5 1 2 10
107 เบญจราษฎร์ศึกษา 0 0 2 2 4 2 1 0 7
108 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) 0 0 1 1 6 6 0 0 12
109 บ้านหนองแสง 0 0 1 1 4 2 1 1 7
110 บ้านดอนเปล้า 0 0 1 1 3 3 3 0 9
111 บ้านหลุบกุง 0 0 1 1 2 5 3 3 10
112 บ้านวังโพธิ์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
113 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 1 1 1 7 0 0 8
114 บ้านแฝก 0 0 1 1 1 4 0 0 5
115 บ้านเสมา 0 0 1 1 1 2 1 2 4
116 บ้านหนองม่วงช่างพิม 0 0 1 1 1 2 1 0 4
117 บ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 0 0 1 1 1 1 1 1 3
118 บ้านขามเวียน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 บ้านตลุกหินปูน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 3 3 0 1 6
121 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 0 0 0 0 3 2 3 1 8
122 ไทยรัฐวิทยา 18 0 0 0 0 3 1 1 0 5
123 บ้านตะโกทุ่ง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
124 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 2 5 2 2 9
125 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 0 0 0 0 2 4 1 2 7
126 บ้านแก้งสนามนาง 0 0 0 0 2 3 2 0 7
127 บ้านโคกเสี่ยว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
128 บ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 0 0 0 0 2 1 6 1 9
129 อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 0 0 0 0 2 1 2 2 5
130 วัดบ้านดอนชุมช้าง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
131 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
132 วัดบ้านหนองแวง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
133 บ้านไทรโยง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 บ้านโสกสนวน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
135 บ้านหนองปรือคึมม่วง 0 0 0 0 1 4 1 1 6
136 บ้านนาแค 0 0 0 0 1 2 4 1 7
137 วัดบ้านเก่างิ้ว 0 0 0 0 1 2 2 2 5
138 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 1 2 2 0 5
139 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
140 วัดกู่สามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 2 3
141 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 1 3
142 บ้านหนองบง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
143 บ้านอ้อยช้าง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
144 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านดงบัง 0 0 0 0 1 0 1 4 2
148 บ้านโนนรัง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
149 เทศบาลหนองบัวลาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 วัดบ้านเมืองสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านโนนเพ็ด 0 0 0 0 0 5 1 0 6
152 วัดบ้านดอนเต็ง 0 0 0 0 0 5 1 0 6
153 บ้านโสกน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 3 2 2 5
154 บ้านโนนกระพี้วิทยา 0 0 0 0 0 2 2 2 4
155 บ้านเพ็ดน้อย 0 0 0 0 0 2 1 1 3
156 บ้านหัวนาคำ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
157 วัดบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
158 บ้านดอนคนทา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
159 บ้านมะค่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
160 บ้านหนองคอม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
161 บ้านตะคร้อโนนทอง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
162 วัดบ้านสามเมือง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
163 เทศบาลหนองบัวลาย 0 0 0 0 0 1 0 2 1
164 บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
165 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
166 บ้านตะหนอด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านหนองบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านหนองไข่ผำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 วนาประชารัฐบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 วัดบ้านโนนประดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
174 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 บ้านอุทัยทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 วังโพน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 บ้านศรีนิมิต 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 170 146 132 448 764 396 171 182 1,331