สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนคงวิทยา 12 4 3 19 29 9 4 4 42
2 บ้านดอนใหญ่ 9 7 2 18 21 5 0 0 26
3 บ้านหนองบัวกระจาย 8 2 2 12 16 10 1 1 27
4 บ้านหนองบัวทุ่ง 7 4 3 14 17 2 0 1 19
5 บ้านปอบิด 7 4 1 12 14 0 0 0 14
6 บ้านหนองปรือโป่ง 6 3 3 12 16 9 1 2 26
7 บ้านโนนสำราญ 6 3 3 12 15 5 0 3 20
8 บ้านโคกสี 6 3 0 9 13 6 1 2 20
9 บ้านหนองบัว 6 0 0 6 6 0 0 0 6
10 บ้านศาลาหนองขอน 5 5 2 12 21 4 2 0 27
11 บ้านหนองโคบาล 5 2 1 8 12 0 0 3 12
12 บ้านโนนสัง 5 1 1 7 10 2 0 3 12
13 บ้านหนองหว้า 4 5 0 9 9 6 3 6 18
14 บ้านสระสี่เหลี่ยม 4 4 2 10 13 2 2 1 17
15 หนองกระทุ่ม 4 3 1 8 11 4 2 0 17
16 บ้านดอนไผ่ 4 2 1 7 9 4 1 0 14
17 บ้านแดงน้อย 4 1 1 6 9 8 3 5 20
18 อมรศิลป์ 3 4 4 11 14 5 3 4 22
19 วัดบ้านโนนกอก 3 2 3 8 13 3 2 3 18
20 บ้านทองหลางน้อย 3 2 2 7 10 2 1 2 13
21 บ้านประคำ 3 2 1 6 8 1 3 4 12
22 บ้านโจด 3 2 1 6 6 3 0 3 9
23 บ้านตาจั่น 3 1 4 8 8 3 0 1 11
24 บ้านบุเสมาทอง 3 1 3 7 10 3 0 0 13
25 วานิชวิทยา 3 1 1 5 10 4 2 1 16
26 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 3 1 1 5 7 1 1 0 9
27 ขามเตี้ยพิทยาคม 3 1 0 4 9 1 2 0 12
28 บ้านดอนแร้ง 3 0 1 4 5 4 0 1 9
29 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 3 0 0 3 6 2 3 1 11
30 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 3 0 0 3 5 2 1 0 8
31 บ้านตลุกพลวง 2 5 2 9 15 3 1 0 19
32 บ้านโนนเต็ง 2 5 2 9 12 2 1 1 15
33 บ้านด่านช้าง 2 4 2 8 7 6 0 2 13
34 บ้านเก่าค้อ 2 4 1 7 7 2 2 4 11
35 บ้านกระถิน 2 3 3 8 8 0 0 1 8
36 วัดบ้านไร่ 2 3 2 7 6 5 4 1 15
37 บ้านหนองพรานปาน 2 2 4 8 4 4 1 4 9
38 บ้านหนองเต่า 2 2 1 5 12 7 4 1 23
39 ชุมชนบ้านเหลื่อม 2 1 5 8 14 4 2 4 20
40 ชุมชนบ้านช่อระกา 2 1 2 5 9 2 2 5 13
41 บ้านโนนระเวียง 2 1 1 4 7 4 1 3 12
42 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 2 1 1 4 4 1 3 3 8
43 บ้านหนองม่วง 2 1 0 3 9 1 1 0 11
44 บ้านหนองหว้าเอน 2 1 0 3 6 7 0 0 13
45 บ้านดอนทะแยง 2 1 0 3 4 2 2 0 8
46 วัดบ้านดอนโก่ย 2 1 0 3 3 1 0 1 4
47 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 2 0 2 4 5 3 2 1 10
48 บ้านหนองบัวสามัคคี 2 0 0 2 5 0 0 0 5
49 บ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 2 0 0 2 4 1 0 1 5
50 วัดบ้านสีดา 2 0 0 2 3 1 0 1 4
51 บ้านนาดอนบก 2 0 0 2 2 0 1 0 3
52 ชุมชนบ้านวัด 1 6 3 10 13 4 1 1 18
53 บ้านหมัน 1 5 3 9 13 3 1 1 17
54 บัวใหญ่วิทยา 1 5 0 6 11 3 1 0 15
55 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 1 3 2 6 7 10 4 3 21
56 บ้านคอนเมือง 1 2 2 5 9 2 1 0 12
57 หนองขามนาดี 1 2 2 5 7 3 1 1 11
58 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 1 2 2 5 6 3 2 2 11
59 บ้านสีสุก 1 2 1 4 7 2 1 0 10
60 บ้านหนองตาด 1 2 0 3 10 3 5 4 18
61 บ้านหญ้าคา 1 2 0 3 4 0 0 1 4
62 บ้านกระพี้ 1 2 0 3 3 2 0 0 5
63 วันครู2502 1 1 2 4 7 7 5 4 19
64 บ้านหินลาดหนองโดน 1 1 2 4 6 2 0 1 8
65 บ้านดอนกลาง 1 1 2 4 4 2 1 0 7
66 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 1 1 0 2 6 1 0 0 7
67 บ้านเมืองคง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
68 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 1 1 0 2 2 2 4 0 8
69 โคกเพ็ด 1 1 0 2 2 1 0 1 3
70 บ้านหนองแสง 1 0 2 3 6 2 1 1 9
71 บ้านตลุกสาหร่าย 1 0 2 3 5 2 0 0 7
72 บ้านตะโก 1 0 2 3 2 1 0 4 3
73 บ้านโพนทอง 1 0 1 2 9 3 1 0 13
74 บ้านทัพมะขาม 1 0 1 2 8 0 0 0 8
75 บ้านน้อยหนองหนาด 1 0 1 2 6 3 1 3 10
76 โนนสูง 1 0 1 2 4 1 1 0 6
77 บ้านดอนฆ่าเสือ 1 0 1 2 3 7 1 0 11
78 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 1 0 1 2 2 2 1 4 5
79 วัดบ้านมะค่า 1 0 0 1 5 2 0 2 7
80 บ้านดอนตะหนิน 1 0 0 1 4 2 1 0 7
81 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 1 3 5 2 2 10
82 บ้านหินแห่ 1 0 0 1 3 4 2 2 9
83 บ้านหนองปรือคึมม่วง 1 0 0 1 3 4 1 1 8
84 บ้านตากิ่ม 1 0 0 1 3 2 4 0 9
85 วัดบ้านงิ้ว 1 0 0 1 2 0 1 2 3
86 บ้านหนองสะเดา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
87 วัดบ้านสามเมือง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
88 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
89 บ้านโนนสำราญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านโนนดู่ 0 5 5 10 11 2 2 2 15
91 บ้านตะโกโคก 0 4 1 5 8 1 2 0 11
92 บ้านสระครก 0 3 5 8 10 3 1 5 14
93 บ้านปรางค์ 0 2 1 3 7 4 2 0 13
94 บ้านหนองแขม 0 2 0 2 4 6 0 0 10
95 บ้านหนองคอม 0 1 3 4 5 4 1 0 10
96 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 0 1 1 2 6 2 4 3 12
97 ปริยัติไพศาล 0 1 1 2 5 2 2 0 9
98 บ้านหนองพลวง 0 1 1 2 5 2 0 1 7
99 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 1 1 2 3 5 0 0 8
100 บ้านคึมมะอุ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
101 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 0 1 1 2 2 3 0 1 5
102 บ้านโนนมะเฟือง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
103 บ้านฝาผนัง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
104 วัดบ้านหนองกก 0 1 0 1 3 0 0 0 3
105 บ้านโคกน้อย 0 1 0 1 2 3 1 2 6
106 ห้วยไหวัฒนา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
107 บ้านห้วยทราย 0 1 0 1 2 0 0 1 2
108 บ้านโคกตะพาบ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
109 บ้านหนองขามน้อย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
110 บ้านโคกเพ็ด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 บ้านตะคร้อโนนทอง 0 1 0 1 0 3 1 1 4
112 บ้านโนนทองหลาง 0 0 2 2 7 2 0 0 9
113 บ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 0 0 2 2 5 3 0 0 8
114 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 0 0 2 2 4 5 1 2 10
115 เบญจราษฎร์ศึกษา 0 0 2 2 4 2 1 0 7
116 บ้านตลุกหินปูน 0 0 2 2 2 0 1 0 3
117 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) 0 0 1 1 6 6 0 0 12
118 บ้านดอนเปล้า 0 0 1 1 3 3 3 0 9
119 บ้านหลุบกุง 0 0 1 1 2 5 3 3 10
120 บ้านวังโพธิ์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
121 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 1 1 1 7 0 0 8
122 บ้านแฝก 0 0 1 1 1 4 0 0 5
123 บ้านเสมา 0 0 1 1 1 2 1 2 4
124 บ้านหนองม่วงช่างพิม 0 0 1 1 1 2 1 0 4
125 บ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 0 0 1 1 1 1 1 1 3
126 บ้านขามเวียน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
127 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 3 3 0 1 6
128 ไทยรัฐวิทยา 18 0 0 0 0 3 1 1 0 5
129 บ้านตะโกทุ่ง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
130 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 0 0 0 0 2 4 1 2 7
131 บ้านแก้งสนามนาง 0 0 0 0 2 3 2 0 7
132 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 2 2 2 0 6
133 บ้านโคกเสี่ยว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
134 บ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 0 0 0 0 2 1 6 1 9
135 อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 0 0 0 0 2 1 2 2 5
136 วัดบ้านดอนชุมช้าง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
137 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
138 วัดบ้านหนองแวง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
139 บ้านไทรโยง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
140 บ้านโสกสนวน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
141 บ้านนาแค 0 0 0 0 1 2 4 1 7
142 วัดบ้านเก่างิ้ว 0 0 0 0 1 2 2 2 5
143 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
144 วัดกู่สามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 2 3
145 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 1 3
146 บ้านหนองบง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
147 บ้านอ้อยช้าง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
148 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 บ้านดงบัง 0 0 0 0 1 0 1 4 2
152 บ้านโนนรัง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
153 เทศบาลหนองบัวลาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 วัดบ้านเมืองสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านโนนเพ็ด 0 0 0 0 0 5 1 0 6
156 วัดบ้านดอนเต็ง 0 0 0 0 0 5 1 0 6
157 บ้านโสกน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 3 2 2 5
158 บ้านโนนกระพี้วิทยา 0 0 0 0 0 2 2 2 4
159 บ้านเพ็ดน้อย 0 0 0 0 0 2 1 1 3
160 บ้านหัวนาคำ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
161 วัดบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
162 บ้านดอนคนทา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
163 บ้านมะค่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
164 เทศบาลหนองบัวลาย 0 0 0 0 0 1 0 2 1
165 บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
166 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
167 บ้านตะหนอด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านหนองบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านหนองไข่ผำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 วนาประชารัฐบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 วัดบ้านโนนประดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
175 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 บ้านอุทัยทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 วังโพน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านศรีนิมิต 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 221 179 149 549 866 419 177 182 1,462